Pressmeddelanden

Aktuellt från Norditek

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 2 2023/24

16 april 2024 – Regulatorisk

Sammanfattning av perioden dec 2023 – feb 2024 • Nettoomsättningen uppgick till 9 221 TSEK (27 650), en minskning med 66,7 procent mot föregående år. • Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till -1 365 TSEK (5 045), vilket motsvarar en EBITA-marginal om -14,8 procent (18,2). • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2 392 TSEK (4 […]

Läs mer

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 1 2023/24

– Regulatorisk

Sammanfattning av perioden sept – nov 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 20 577 TSEK (31 493), en minskning med 34,7 procent mot föregående år. · Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 3 120 TSEK (9 164), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 15,2 procent (29,1). · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 093 TSEK (8 138), […]

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Norditek Group AB

21 december 2023 – Regulatorisk

Aktieägarna i Norditek Group AB org.nr 559307-6986 (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Askim, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 jan 2024 kl 16.00. Bolagsstämman äger rum på Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, Askim i Göteborg

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2022/2023

20 december 2023 – Regulatorisk

Norditek Group AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida https://norditek.se/finansiell-information/ (http://www.norditek.se/) Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30. Kontaktperson för årsredovisningen: Bernice Wellsted, CFO bernice.wellsted@norditek.se 076-317 […]

Läs mer

Norditek vann upphandling för Telge Återvinning genom att öka produktionskapaciteten

24 oktober 2023 – Ej regulatorisk

Den 23 oktober var Telge Återvinning på plats för leveransgodkännande hos Norditek. Upphandlingens ordervärde var på 8 630 199 SEK, med en option om ytterligare 1 726 000 kr för Norditeks vattenbad. Anläggningen kommer återvinna allt från verksamhetavfall till jordmaterial, gjuterisand och andra svårsorterade material med ökad kapacitet och förädlingsgrad.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Norditek Group AB

22 december 2022 – Regulatorisk

Aktieägarna i Norditek Group AB org.nr 559307-6986 (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Askim, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 jan 2023 kl 17.00. Bolagsstämman äger rum på Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, Askim i Göteborg

Läs mer

Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR

20 december 2022 – Regulatorisk

I pressmeddelandet Publicering av årsredovisning 2021/2022 som släpptes 2022-12-20 kl 08:30 var hänvisningen till MAR felaktig. Korrekt pressmeddelande följer nedan: Norditek Group AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://norditek.se/finansiell-information/) Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner […]

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2021/2022

– Regulatorisk

Norditek Group AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida https://norditek.se/finansiell-information/ (http://www.norditek.se/) Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022. Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First […]

Läs mer

Norditek bokslutskommuniké 2021/22

25 oktober 2022 – Regulatorisk

Sammanfattning av perioden jun 2022 – aug 2022

·
Nettoomsättningen uppgick till 16 679 TSEK, en ökning proforma med 0,4 procent mot föregående år (se Proforma nedan)

·
Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 771 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 16,6 procent

·
Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 758 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 10,5 procent

· Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr

Sammanfattning av perioden september 2021 – aug 2022

·
Nettoomsättningen uppgick till 71 656 TSEK, en ökning proforma med 2,9 procent mot föregående år (se Proforma nedan)

·
Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 13 279 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 18,5 procent

·
Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9 254 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 12,9 procent

·
Resultat per aktie före utspädning 0,56 kr

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ)

1 augusti 2022 – Regulatorisk

Idag hölls extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ) (”Norditek” eller ”Bolaget”). Den extra bolagsstämman genomfördes genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Den extra bolagsstämman fattade följande beslut.

Läs mer

Rättelse: Saknad MAR-etikett och information om Certified Adviser i tidigare pressmeddelande

12 april 2022 – Ej regulatorisk

Norditek Group AB (”Bolaget”) meddelar en rättelse gällande pressmeddelandet ”Norditek delårsrapport för december 2021 – februari 2022” som offentliggjordes idag den 12 april 2022. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), samt att Partner Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Läs mer

Affärsvärldens jury: Norditek vinnare när det kommer till kvalitet

– Ej regulatorisk

Under måndagskvällen fick Norditek ta emot priset för högsta kvalitet i klassen småbolag efter Affärsvärldens granskning av 143 företag. “För oss ger den här kvalitetsstämpeln råg i ryggen i arbetet med att leverera högsta kvalitet till våra kunder” säger Daniel Carlberg, VD för Norditek Group.

Läs mer

Korrigering av Norditek delårsrapport för september – november 2021

1 februari 2022 – Ej regulatorisk

I den kvartalsrapport för Q1 som offentliggjordes igår den 31 januari 2022 fanns felaktiga uppgifter för jämförelseperiodens EBITA och EBITA-marginal. Det gäller EBITA och EBITA-marginal i tabell på sida 1 och 11 för jämförelseperioden. Korrekta siffror är EBITA 4 699 och EBITA marginal 18,0%.

Läs mer

Norditek Group AB (publ) godkänt för handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 10 november

9 november 2021 – Ej regulatorisk

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer

Norditek Groups erbjudande kraftigt övertecknat – handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 10 november

2 november 2021 – Regulatorisk

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Läs mer

Norditek Group (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

15 oktober 2021 – Ej regulatorisk

Norditek Group AB (publ) (”Norditek” eller ”Bolaget”) är ett miljöteknikbolag som utvecklar, säljer och levererar mobila och flexibla återvinnings-anläggningar. Bolaget har en gedigen erfarenhet och ett väl beprövat erbjudande som möjliggör en högre grad materialåtervinning och därigenom ökade vinster för sina kunder samtidigt som både Bolaget och dess kunder bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Bolaget genomför nu en noteringsemission på 26 MSEK och avser efter denna transaktion noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer

Prenumerera på pressmeddelanden

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.