NORDITEKS KONCEPT FÖR AVFALL OCH RETURTRÄ

”Vi började med att hyra utrustningen för tre år sedan och när vi märkte hur effektiv den var så köpte vi loss maskinerna”

– Robert Wikman, sektionschef Ragn-Sells

>> Läs om hur Norditeks avfallskoncept gav Ragn-Sells effektivare sortering.

Bilden visar avfallsikten tillsammans med 2 st vindsiktar från Norditek.

koncept avfall norditek

Bilden visar långsamtgående kross, avfallsikt och 2 st vindsiktar från Norditek.

Version 1.0 Norditeks koncept för avfall:

Slutprodukter

  • Bränsle med liten askhalt i 2 fraktioner
  • Inert material i 3 fraktioner
  • Ren magnetisk metall i 3 fraktioner

Norditeks nya koncept för ökad materialåtervinning av avfall

Med det nya sorteringskonceptet från Norditek kan större mängd material återvinnas och mindre mängd hamnar på soptippen. Resultatet blir att pannägarna får ett renare bränsle med rätt storlek för rätt panna, samt lägre driftkostnader och jämnare energiinnehåll. Dessutom behöver mindre mängd aska hanteras vilket innebär en ekonomisk vinst och samhällsvinst. Materialägaren får ökade intäkter genom en högre intäkt på samtliga slutprodukter.

I dagsläget är det standard att sortera avfall i 2 fraktioner och särskilja inert material genom att sortera enbart på storlek. Detta gör att bränslet som skickas till värmeverken innehåller stor andel sten, grus, betong, glas m.m, som hamnar i askan efter förbränning. En annan nackdel med den traditionella sorteringen är att intäkten för de magnetiska metallerna är väldigt låga eftersom de innehåller orenheter i form av plaster, trä, lister m.m.

Med Norditeks nya koncept sorteras avfallet i 3 fraktioner med en flipflow-sikt, varav 2 fraktioner vindsiktas. Vindsiktarna tar bort tungt material såsom sten, grus, betong, glas m.m. och magneterna kan plocka ut metall i den tunga fraktionen.

Detta bränslekoncept har blivit möjligt genom att sammanföra Norditeks mångåriga kunskap om utveckling och tillverkning av vindsiktar, med leverantörer av avfallsiktar från Tyskland och Irland. Tidigare tilläts endast lätta material och små fraktioner, 0-200 mm, gå genom vindsikten, men med den nya versionen kan även tyngre material såsom sten- och betongblock upp till 1 meter i storlek köras genom vindsikten.

Liknande koncept används framgångsrikt för Landfill Mining, eller återvinning av gamla soptippar. Andra användningsområden för sortering inom samma koncept är marksaneringar, exempelvis att sortera förorenat trä från jord och sten.

http://www.atl.nu/teknik/hittar-guldkornen-pa-soptippen/

Version 2.0 uppgradering av Norditeks koncept för avfall :

Lägg till EC 1000 virveströms-magnet för att återvinna icke-magnetisk metall. Lägg till Vb 1000 vattenbad gör att en flytande träfraktion ren från plastpapper kan tas fram

Slutprodukter

  • Plast papper med liten askhalt i 2 fraktioner
  • Inert material i 3 fraktioner (glas. tegel, betong ickemagnetiskt)
  • Ren magnetisk metall i 3 fraktioner
  • Ren Icke magnetsik metall i 3 fraktioner
  • Träfraktion i 2 fraktioner