En kraftfull finsk spelare som fixar den snabba omställningen

Tana, ett ledande miljöteknikföretag från Finland, erbjuder kraftfulla maskiner för att krossa avfall. Deras maskiner är särskilt kända för att hantera utmanande avfallstyper. Tyvärr ses många material som hamnar som avfall ofta för svåra att bearbeta effektivt. Detta leder till att mycket värdefullt avfall går till spillo, vilket ökar belastningen på miljön. Eetu Tuovinen, produktchef på Tana, förklarar hur man kommer åt flaskhalsarna.

Tanas krossar utmärker sig med sin mångsidighet. “Mångsidigheten är vår överväldigande fördel,” förklarar Eetu Tuovinen, produktchef på Tana. De kan hantera praktiskt taget alla typer av fast avfall, vilket är en stor fördel.

En stor styrka hos Tana-krossarna är deras förmåga att hantera “flaskhalsar” i återvinningsprocessen. De klarar problem som skeppsrep som trasslar sig, bildäck, skiktade föremål och madrasser med metallfjädrar. Tana-krossarna kan hantera dessa material utan behov av att separera dem från avfallet. “Alla fasta material kan krossas med undantag för mycket kraftigt armerad betong och allt för stora metallmaterial,” säger Tuovinen.

Tuovinen betonar Tana-krossarnas förmåga att hantera mångsidigt och svårt avfall. “Krossningsprocessen är densamma oavsett strömkälla och materialflöde. Ju mer diversifierade och utmanande behoven av materialreducering är, desto bättre presterar TANA-krossarna jämfört med andra lösningar och desto snabbare betalar investeringen sig själv,” förklarar han.

Tana-krossarna används globalt för en mängd olika avfallstyper. I Benelux bearbetar de till exempel fisknät och skeppsrep samt växthusavfall. “Det är uppenbart mycket nischade fält,” säger Tuovinen. Han nämner också att kunder i länder som Finland, Estland, USA, Australien, Cypern och Turkiet använder krossarna för att bearbeta bildäck och annat trafikavfall.

Tana-krossarna representerar Tanas löfte: “Från avfall till värde.” De möjliggör återanvändning av avfall genom att bryta ned det till lämpliga partikelstorlekar. Detta stödjer EU:s avfallsdirektiv och bidrar till att avfall kan användas som ny materialresurs eller som energi. “Den fulla potentialen för avfallsströmmar är många inte medvetna om,” säger Tuovinen.

Med Tana-krossar kan avfallsströmmar bearbetas till en bred skala av partikelstorlekar, från 50 till 500 mm. “Justering av partikelstorleken är snabb och enkel tack vare skärmen på TANA-krossarna,” förklarar Tuovinen.

År 2024 planerar Tana att lansera en ny kraftfull maskin för att förbättra återvinningen av kommunalt avfall, vilket kommer att möjliggöra separation av organiskt avfall och öka återvinningsgraden. Stay tuned!

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.