Sikta jord med luftsug eller vindsikt

Att sikta jord är en avgörande del av återvinningsprocessen och för att få jorden helt ren behövs ofta en vindsikt eller en luftsug. Genom att använda avancerade sorteringsverk och specialiserade maskiner som vindsikt och luftsug kan vi effektivt separera och rena stora volymer av jorden från olika kontamineringar. Detta inte bara förbättrar jordens kvalitet utan bidrar också till hållbarhet och effektiv resursanvändning.

Varför är rätt metodval för siktning av jord viktigt för din återvinning?

 1. Förbättrad renhet och kvalitet
  • Genom att sikta jord kan vi avlägsna stora partiklar, stenar och skräp, vilket resulterar i en renare och mer användbar slutprodukt.
  • Detta är särskilt viktigt när jorden ska användas för återfyllnad, trädgårdsskötsel eller jordbruksändamål, där renhet och kvalitet är avgörande.
 2. Effektiv resurshantering
  • Genom att återvinna och rena jord minskar vi behovet av att utvinna och transportera ny jord, vilket sparar både naturresurser och energi.
  • Återvunnen jord kan återanvändas inom olika projekt, vilket främjar cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Hur fungerar det att sikta jord?

 1. Sorteringsverk
  • Sorteringsverk är centrala i återvinningsprocessen och används för att separera jord från andra material på storlek
  • Dessa maskiner är utrustade med olika typer av siktar och transportband som möjliggör effektiv separation av material.
 2. Vindsikt
  • Vindsiktning är en teknik som använder luftflöden för att separera lätta material från tyngre. Denna metod är särskilt effektiv för att avlägsna plast, papper och andra lätta föroreningar från jorden.
  • Genom att justera luftflödet kan vi säkerställa att endast önskat material separeras, vilket förbättrar jordens kvalitet ytterligare.
 3. Luftsug
  • Luftsug fungerar på liknande sätt som vindsikt men använder kraftigare sugkraft för att avlägsna mindre och lättare partiklar från jorden.
  • Denna metod är idealisk för att hantera finare föroreningar som olika fragment eller små plastpartiklar, vilket resulterar i en ännu renare slutprodukt.

Fördelar med Norditeks lösningar för att sikta jord

 • Ökad återvinningsgrad: Genom att använda våra tekniker och maskiner kan vi maximera mängden återvunnen jord och minimera avfallet.
 • Kostnadseffektivitet: Effektiv separation och rening av jord minskar kostnaderna för avfallshantering och inköp av ny jord.
 • Miljövinster: Mindre behov av ny jordproduktion minskar miljöpåverkan och bevarar naturliga resurser.

Att sikta jord med hjälp av sorteringsverk, vindsikt och luftsug är effektiva och hållbara metoder för att hantera stora volymer av blandat avfall.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.