Vanliga utmaningar vid hantering av stora volymer schaktmassor och deras lösningar

Hantering av stora mängder schaktmassor är en kritisk del av bygg- och anläggningsprojekt. Här är några av de vanligaste utmaningarna och deras lösningar, med faktagranskning och verifiering från flera källor:

Lösa massor utan bärighet

 • Problem: Lösa schaktmassor kan sakna stabilitet och bärförmåga, vilket gör dem svåra att använda direkt i byggprojekt.
 • Lösning: Möjlig lösning kan vara att stabilisera lösa massor med bentonit eller kalk i ett sorteringsverk med hög kapacitet.

Blandade jordar med mycket fukthalt

 • Problem: Schaktmassor med hög fukthalt kan vara svåra att hantera och återanvända direkt.
 • Lösning: Möjlig lösning är att sortera på storlek med stjärnsikt gör att matjord kan återanvändas på plats eller säljas.

Förorenade jordar

 • Problem: Förorenade massor kan sprida skadliga ämnen och kräver speciell behandling.
 • Lösning: Möjlig lösning är att sortera bort finfraktion där ofta föroreningar sitter och blåsa ut organiskt som ofta absorberar föroreningar.

För mycket stor sten för att användas som jord

 • Problem: Stora stenar kan inte användas direkt som jord och kräver ytterligare bearbetning.
 • Lösning: Möjlig lösning är att dela in stenen i flera fraktioner såsom makadam, bärlager, sand med mera. Dessa fraktioner kan sedan användas som ersättning för jungfruligt material.

Rätt teknik för att återvinna schaktmassor

 1. Mobila tvättanläggningar
  • Mobila tvättanläggningar är effektiva för att hantera leriga och klibbiga massor. De kan separera små fraktioner och minska behovet av deponering genom att möjliggöra återvinning direkt på plats. Dessa anläggningar är kostnadseffektiva och kan snabbt sättas upp och tas bort, vilket gör dem idealiska för olika projektstorlekar​​​​.
 2. Vindsiktning
  • Vindsiktning separerar effektivt lättare material från tyngre, vilket gör det möjligt att återvinna organiskt material och förbättra återvinningseffektiviteten. Detta minskar avfallet och förbättrar materialets användbarhet​​​​.
 3. Densitetsseparering
  • Användning av vattenbad för att separera material baserat på deras densitet är en effektiv metod för att hantera blandat avfall. Detta gör det möjligt att återvinna material som trä och inert material, vilket ökar återvinningsgraden och minskar deponibehovet​​​​.
 4. Återanvändning av stenhaltiga massor
  • Genom att bryta ner stenhaltiga schaktmassor till användbara material kan de återanvändas i nya byggprojekt, vilket sparar naturresurser och minskar utsläppen från nybrytning. Detta är en hållbar metod som främjar cirkulär ekonomi​​​​.

Återvinning av schaktmassor för en hållbar resurshantering

Effektiv hantering och återvinning av schaktmassor är avgörande för hållbar resurshantering. Genom att implementera avancerade tekniker och lösningar kan vi minska mängden avfall som skickas till deponi, bevara naturresurser och skydda miljön för framtida generationer. Norditek erbjuder ett brett utbud av metoder och utrustning för att möta dessa utmaningar på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt​​​​​​.

För mer information om hur du kan optimera hanteringen av schaktmassor i ditt projekt, kontakta oss

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.