Pressmeddelanden

Aktuellt från Norditek

Norditek vann upphandling för Telge Återvinning genom att öka produktionskapaciteten

24 oktober 2023 – Ej regulatorisk

Den 23 oktober var Telge Återvinning på plats för leveransgodkännande hos Norditek. Upphandlingens ordervärde var på 8 630 199 SEK, med en option om ytterligare 1 726 000 kr för Norditeks vattenbad. Anläggningen kommer återvinna allt från verksamhetavfall till jordmaterial, gjuterisand och andra svårsorterade material med ökad kapacitet och förädlingsgrad.

Läs mer

Rättelse: Saknad MAR-etikett och information om Certified Adviser i tidigare pressmeddelande

12 april 2022 – Ej regulatorisk

Norditek Group AB (”Bolaget”) meddelar en rättelse gällande pressmeddelandet ”Norditek delårsrapport för december 2021 – februari 2022” som offentliggjordes idag den 12 april 2022. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), samt att Partner Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Läs mer

Affärsvärldens jury: Norditek vinnare när det kommer till kvalitet

– Ej regulatorisk

Under måndagskvällen fick Norditek ta emot priset för högsta kvalitet i klassen småbolag efter Affärsvärldens granskning av 143 företag. “För oss ger den här kvalitetsstämpeln råg i ryggen i arbetet med att leverera högsta kvalitet till våra kunder” säger Daniel Carlberg, VD för Norditek Group.

Läs mer

Korrigering av Norditek delårsrapport för september – november 2021

1 februari 2022 – Ej regulatorisk

I den kvartalsrapport för Q1 som offentliggjordes igår den 31 januari 2022 fanns felaktiga uppgifter för jämförelseperiodens EBITA och EBITA-marginal. Det gäller EBITA och EBITA-marginal i tabell på sida 1 och 11 för jämförelseperioden. Korrekta siffror är EBITA 4 699 och EBITA marginal 18,0%.

Läs mer

Norditek Group AB (publ) godkänt för handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 10 november

9 november 2021 – Ej regulatorisk

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer

Norditek Group (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

15 oktober 2021 – Ej regulatorisk

Norditek Group AB (publ) (”Norditek” eller ”Bolaget”) är ett miljöteknikbolag som utvecklar, säljer och levererar mobila och flexibla återvinnings-anläggningar. Bolaget har en gedigen erfarenhet och ett väl beprövat erbjudande som möjliggör en högre grad materialåtervinning och därigenom ökade vinster för sina kunder samtidigt som både Bolaget och dess kunder bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Bolaget genomför nu en noteringsemission på 26 MSEK och avser efter denna transaktion noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer

Prenumerera på pressmeddelanden

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.