Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek Group AB (publ) godkänt för handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 10 november

9 november 2021 – Ej regulatorisk

Norditek Group AB (publ) (”Norditek” eller ”Bolaget”) har idag den 9 november godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Norditeks aktie kommer att börja handlas på Nasdaq First North på onsdag den 10 november 2021.

Norditek har som tidigare meddelats, slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om att teckna aktier i Bolaget motsvarande ett belopp om 26 MSEK. Erbjudandet övertecknades och totalt tillfördes Bolaget knappt 1 500 nya aktieägare. Nasdaq Stockholm AB har idag den 9 november 2021 godkänt Norditeks ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel kommer att vara den 10 november 2021.

Norditeks aktie kommer att handlas under kortnamn ”NOTEK” med ISIN SE0016843486.

Rådgivare och Certified Adviser

Partner Fondkommission har agerat rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen och kommer även att agera Certified Adviser till Norditek. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Carlberg, VD Norditek Group AB (publ)
E-postdaniel.carlberg@norditek.se
Telefon (+46) 702 19 04 91

Norditeks Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30

Om Norditek Group

Norditek Group är ett miljöteknikbolag med fokus på mobila och flexibla återvinningsanläggningar inom segmenten Avfall, Grus & Berg och Biomassa. Bolaget både utvecklar och säljer anläggningar genom ett väl beprövat erbjudande som möjliggör kostnadsbesparingar för sina kunder samtidigt som kunderna bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Bolaget har under sin över tjugoåriga historia byggt upp en bevisat lönsam affärsmodell med självfinansierad tillväxt. Den flexibla affärsmodellen möjliggör återkommande intäkter genom att Bolaget erbjuder kunden en individuellt anpassad konceptlösning där kunden kan välja att först hyra ett koncept för att sedan köpa loss det och kan då erhålla delar av erlagd hyra. Genom ett ständigt fokus på tekniska lösningar inom återvinning driver Norditek omställningen mot en mer hållbar framtid.

Prenumerera på pressmeddelanden