Ny metod för stabilisering av massor

I ljuset av den senaste tidens problem med instabila massor vid byggprojekt, presenterar Norditek en metod som kan förbättrar hanteringen av dessa utmanande markförhållanden. Metoden är tids- och kostnadseffektiv och en nyckel till både säkra byggplatser men också en möjliggörare som skapar flera avsättningsalternativ för lösa massor.

Traditionellt sett har hanteringen av leriga och instabila jordar varit en långdragen och kostsam process. Antingen har man behövt gräva ur den instabila jorden, schakta bort den och sedan fylla på med stabiliserade massor eller välja att påla för att stabilisera marken. Båda metoderna är tidskrävande och belastande för projektbudgeten.

Tillsammans med den tyska maskintillverkaren Backers kan vi presentera en metod som erbjuder en snabb och effektiv lösning för att hantera instabila jordar. Metoden bygger på att man använder en stjärnsikt i en automatiserad process där man blandar in exakt mängd av rätt komponenter för att stabilisera jorden. Att den instabila jorden kan grävas upp, omarbetas och kvalitetssäkras direkt på plats till jämförelsevis en mycket liten kostnad. Resultatet är en stabiliserad massa som är redo att användas omedelbart.

En annan aspekt av denna nya metod är att den inte kräver stationära anläggningar. Istället erbjuder vi den första mobila anläggningen för jordstabilisering. Detta sparar både tid och pengar för entreprenörer, eftersom hela processen kan utföras på plats utan att behöva schakta bort jordmassor för sortering och kalkmixning.

Med tanke på de ökande utmaningarna med instabila jordar är lösningen mer relevant än någonsin. Den kan förändra hur vi hanterar instabila massor vid byggen och infrastrukturprojekt.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.