Fler har fått korn på återvinning av sand

Den nyttiga filtersanden som används av vattenreningsverk är ett bra exempel på sand som återvinns allt mer. Tillgången är geografiskt begränsad vilket gör transportkostnaderna höga men genom att återvinna sanden direkt på plats minskar miljöpåverkan och kostnader betydligt.

Filtersand från ett vattenreningsverk återvinns direkt på plats

Filtersanden är möjlig att återvinna med hjälp av sorteringsverk och tvätt. Genom att sandtvätten spolar sanden så sedimenterar den och fina partiklar med föroreningar som alger bildar en fraktion medan ren sand bildar en annan fraktion som kan återanvändas med fullgod förmåga.

Sand är också ett av byggbranschens mest använda material eftersom det är en vanlig komponent i blandmaterial som cement och betong. Idag arbetar vi med flera olika lösningar för återvinning av sand eftersom sand faktiskt är en ändlig resurs som naturen inte producerar nytt av. Att deponera sand är ofta ett sämre alternativ än att återvinna den på plats eftersom det medför stora kostnader för transport, deponiavgifter och inköp av ny sand. 

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.