Tillbaka till pressmeddelanden

Nytt framsteg för återvinningen av metaller tack vare unikt samarbete mellan Norditek och Ragn-Sells

29 juni 2021 –

Under flera års tid har Norditek och Ragn-Sells arbetat i ett nära och långsiktigt samarbete med att utveckla hanteringen av slaggaska. Slaggaska är en restprodukt från de idag närmare 300 anläggningar i Sverige som levererar el- och fjärrvärme. Askan från förbränningen av avfall och biobränsle innehåller ofta stora mängder metaller.

Genom att tillföra extremt höga magnetiska krafter kan man nu hantera små och svagt magnetiska partiklar som ädelmetaller — Nu kan vi sortera ur metaller som aluminium, zink, bly och även ädelmetaller som guld och silver även ur de finaste fraktionerna vilket gör att återvinningsgraden ökar, säger Bernt Jansson, sektionschef på Ragn-Sells.

Målet med det långsiktiga arbetet har varit att hela tiden öka återvinningsgraden av metaller. – För att få ut så mycket som möjligt av vår teknik behövs långa och täta dialoger och Ragn-Sells har verkligen bjudit in till det, säger Daniel Carlberg.

Från de anläggningar som eldar blandat avfall uppskattas det bli 1,2-1,4 miljoner ton bottenaska per år. Denna aska kan innehålla 10-15% magnetiska metaller och 1,5-2% icke-magnetiska metaller. – Det här utgör en viktig potential för återvinning, säger Daniel Carlberg.

Kontaktuppgifter

Daniel Carlberg
VD, Norditek
T: 0702-19 04 91
E: daniel@norditek.se

Prenumerera på pressmeddelanden