Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek Groups erbjudande kraftigt övertecknat – handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 10 november

2 november 2021 – Regulatorisk

Norditek Group AB (publ) (”Norditek” eller ”Bolaget”), ett miljöteknikbolag med fokus på mobila och flexibla återvinningsanläggningar inom segmenten Avfall, Grus & Berg och Biomassa, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna aktier i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till drygt 450 procent. Totalt inkom teckningar från drygt 4300 investerare.

Erbjudandet i sammandrag

· Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 11 SEK per aktie
· Erbjudandet omfattade maximalt 2365 000 aktier, motsvarande ett värde om 26 MSEK
· Inför Erbjudandet har ett konsortium bestående av både befintliga och nya investerare, till samma pris och villkor som för övriga investerare, förbundit sig att teckna aktier i Erbjudandet till ett värde om cirka 17 MSEK. Åtagandena motsvarar cirka 65 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
· Huvudaktieägarna har ingått åtaganden om lock-up om upp till 36 månader från den första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market.
· Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market beräknas vara den 10 november 2021, under kortnamnet ”NOTEK”.

Antalet aktier och aktiekapital

Totalt kommer antalet aktier i Norditek att öka med 2 365 000. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket till 12 637727 aktier. Samtliga aktier är av samma slag och innehar därmed samma rättigheter. Efter genomförd och fulltecknad emission av 2 365 000 aktier kommer aktiekapitalet uppgå till 1 264 227 SEK. Totalt tillförs Bolaget knappt 1 500 nya aktieägare genom Erbjudandet.

Daniel Carlberg, VD för Norditek Group, kommenterar:

”Det är med stor glädje och entusiasm som vi nu noterar vår aktie på Nasdaq First North Growth Market. Det stora intresset att teckna aktier i erbjudandet gör mig oerhört stolt och är ytterligare ett bevis på att många tror på vår affärsmodell som bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Jag vill härmed önska alla nya aktieägare välkomna på den resa där vi nu tillsammans tar nästa steg i den fortsatta utvecklingen av Norditek”

Om Norditek Group

Norditek Group är ett miljöteknikbolag med fokus på mobila och flexibla återvinningsanläggningar inom segmenten Avfall, Grus & Berg och Biomassa. Bolaget både utvecklar och säljer anläggningar genom ett väl beprövat erbjudande som möjliggör kostnadsbesparingar för sina kunder samtidigt som kunderna bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Bolaget har under sin över tjugoåriga historia byggt upp en bevisat lönsam affärsmodell med självfinansierad tillväxt. Den flexibla affärsmodellen möjliggör återkommande intäkter genom att Bolaget erbjuder kunden en individuellt anpassad konceptlösning där kunden kan välja att först hyra ett koncept för att sedan köpa loss det och kan då erhålla delar av erlagd hyra. Genom ett ständigt fokus på tekniska lösningar inom återvinning driver Norditek omställningen mot en mer hållbar framtid.

Rådgivare

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Kontakt

Daniel Carlberg, VD Norditek Group AB (publ)
E-postdaniel.carlberg@norditek.se
Telefon (+46) 702 19 04 91

Norditeks Certified Adviser är Partner Fondkommission,info@partnerfk.se, 031-761 22 30 (https://www.google.com/search?q=partner+fondkommission&rlz=1C1OKWM_svSE938SE938&oq=partner+fond&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512j0i22i30l3j69i60.1767j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

Denna information är sådan information som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-02 09:30 CET.

Prenumerera på pressmeddelanden