Nya produkter till Sverige för tvättning och återvinning av schaktmassor

Glöm jätteinvesteringen i en tvättanläggning! Terex Washings anläggning är både flexibla och mer mobila vilket gör att de fungerar väldigt bra även för mindre produktion. Det blir möjligt att återvinna schaktmassor även för fler eftersom investeringen är mindre, främst tack vare att anläggningen är optimerad för mindre produktion.

Terex Washing Systems är flexibla anläggningslösningar av tvättutrustning för schaktmassor och återvinning av ballast. Norditek ser tillbaka på ett framgångsrikt samarbete med Terex gruppen och är glada att kunna utöka produktkatalogen på den svenska marknaden med de främsta produkterna för att etablera mindre produktionsanläggningar inom tvättning och återvinning.

Terex Washing Systems anläggningar är både flexibla och mer mobila vilket gör att de fungerar väldigt bra även för mindre produktion. Det blir möjligt att återvinna schaktmassor även för fler eftersom investeringen är mindre, främst tack vare att anläggningen är optimerad jämfört med en större anläggning.

Möjligt att få ut mycket små fraktioner

Anläggningarna kan ta hand om leriga och klibbiga massor och få ut mycket små fraktioner. Det är möjligt att få ut fraktioner ner till 2-4 mm.  När torrtvättar inte räcker till är en anläggning från Terex Washing Systems en god investering.

Vår erfarenhet är att det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster att hämta från en ökad återvinning av schaktmassor.

Eftersom hantering och brytning av nya schaktmassor ofta leder till en onödigt stor klimatpåverkan har Upphandlingsmyndigheten nyligen tagit fram nya hållbarhetskriterier för schaktmassor som kan användas vid upphandling och projektering.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.