Norditeks metod för att tvätta schaktmassor

Norditek har utvecklat en enkel metod för att återvinna schaktmassor direkt på plats. Metoden är användbar på de flesta schaktmassor och är ett kostnadsmässigt och miljömässigt bra alternativ till deponering. Anläggningen kräver ingen stor investering och den går snabbt att sätta upp och snabbt att forsla bort.

Återvinning av schaktmassor anpassat för mindre produktion

Vår metod för återvinning av schaktmassa hanterar de enklare massorna som utgör de allra största flödena i samhället. Metoden gör det möjligt att återvinna schaktmassor i många fler projekt eftersom investeringen är mindre, främst tack vare att anläggningen är optimerad för mindre produktion.

Återvinning till ballast och sand

Norditeks mobila anläggningen är utbyggbar från enkel återvinning till mer avancerad. Själva tvättdelen av anläggningen är utvecklad av Finlay och passar bra ihop med Norditeks sorteringsverk och vindsiktar. Schaktmassor kan återvinnas till nya produkter som ballast och sand.

Tvätt ger möjlighet att få ut mycket små fraktioner

När torrtvättar inte räcker till är en anläggning från Terex Washing Systems en god investering. Anläggningarna kan ta hand om leriga och klibbiga massor och få ut mycket små fraktioner. Det är möjligt att få ut fraktioner ner till 0,1 mm.

Nybrytning ger onödigt stor klimatpåverkan

Att återvinna de största flödena av schaktmassor i samhället är prioriterat. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram nya hållbarhetskriterier för schaktmassor som kan användas vid upphandling och projektering. https://norditek.se/nya-klimatkrav-pa-schaktmassor-men-vi-har-redan-losningarna/

Modellskiss över Norditeks mobila anläggning för återvinning av schaktmassa med blöt metod.
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.