Börja med ett enkelt materialprov

Varför är denna process viktig och hur går det till när man säkerställer rätt lösning från början?
 • Rätt lösning från början: Genom att analysera materialprover i förväg säkerställer Norditek att vi arbetar med rätt lösning från början, vilket minimerar fel, ökar effektiviteten och sparar tid och resurser.
 • Förståelse för möjligheter: Analysen av materialprover ger en djupare förståelse för vad som är möjligt att göra med sekundära materialflöden. Detta bidrar till att optimera återvinningen och skapa hållbara lösningar för kunder och miljön. Dessutom med lägre investeringsrisk eftersom lösningen verifieras innan återvinningsanläggningen designas.
 • Återvinningsgrad: Den stora mängden materialprover som Norditek arbetar med hjälper oss att utveckla effektiva återvinningsprocesser för stora materialflöden, såsom schaktmassor, biobränslen, och industriavfall. Genom vår kunskap och erfarenhet och vårt modulära system, kan vi ta oss an materialen med god insikt om sammansättning och egenskaper. Därför kan vi öka återvinningsgraden och säkerställa att så mycket som möjligt av dessa flöden återvinns eller återanvänds.

Norditeks process för materialprover sker i dessa steg:

 1. Provtagningsfasen:
  • Ett kilo materialprov skickas in till oss, alltifrån en förorenad schaktmassa till ett produktionsspill. Vi instruerar dig hur du skapar ett representativt materialprov på ett kilo. Provet tas emot av oss och vårt labb för analys.
 2. Analysfasen:
  • I laboratoriet genomförs materialtestning, inklusive partikelfördelning och anpassning efter fuktighet, densitet och andra fysiska egenskaper (om kemiska egenskapar behöver utvärderas skickar vi i samråd med uppdragsgivaren materialet vidare till ackrediterat labb för kemisk analys).
  • Dessa labbtester ger sedan en detaljerad förståelse för vilka återvinningsmetoder som är lämpliga och effektiva för varje materialflöde. Output inkluderar siktkurva, massbalans och föreslagna lösningar.
 3. Utvecklingsfasen:
  • Baserat på analysresultaten designar och anpassar Norditek sina mobila återvinningsanläggningar. Detta säkerställer att de är skräddarsydda för att hantera och bearbeta de specifika materialflödena på ett optimalt sätt.

Vill du skicka ett materialprov till oss?

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.