konceptet

Landfill mining

Återvinn större mängd på soptippar

Med det nya sorteringskonceptet från Norditek kan större mängd material återvinnas ur gamla soptippar. Resultatet blir ett bränsle, en inert fraktion och magnetiska metaller. En vinst för miljön men också en vinst för materialägaren.

Avfallet sorteras i tre fraktioner

Med Norditeks nya koncept sorteras avfallet i 3 fraktioner med en flip-flow-sikt, varav 2 fraktioner vindsiktas. Vindsiktarna tar bort tungt material såsom sten, grus, betong, glas med mera, och magneterna kan plocka ut metall i den tunga fraktionen.

Slutprodukt efter hantering med konceptet:

  • Bränsle med liten askhalt i 2 fraktioner
  • Inert material i 3 fraktioner
  • Ren magnetisk metall i 3 fraktioner

Detta bränslekoncept har blivit möjligt genom att sammanföra Norditeks mångåriga kunskap om utveckling och tillverkning av vindsiktar, med leverantörer av avfallsiktar från Tyskland och Irland.

Tyngre material kan gå igenom vindsikten

Tidigare tilläts endast lätta material och små fraktioner, 0-200 mm, gå genom vindsikten, men med den nya versionen kan även tyngre material såsom sten- och betongblock upp till 1 meter i storlek köras genom vindsikten.

Liknande koncept används framgångsrikt för avfall, eller återvinning av gamla soptippar. Andra användningsområden för sortering inom samma koncept är marksaneringar, exempelvis att sortera förorenat trä från jord och sten.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.