Kundcase: Telge Återvinning

Vindsnabb utveckling för bolaget som vill bli bäst

Telge Återvinning vill bli bäst i Sverige och man har fått en flygande start med sin flexibla anläggning från Norditek. En vindsikt blev snabbt till två och den flexibla anläggningen kör nu många olika material med både högre produktionstakt och förädlingsgrad. 

Tommy Johansson på Telge Återvinning uppskattar Norditektrappan: Från test till bäst

Att bli teknikleverantör till någon med målet att bli bäst i Sverige, det ger råg i ryggen. Från första början valde Telge Återvinning ett sorteringsverk från Norditek med flexibilitet att hantera både avfall och material som grus och berg. Därtill implementerades olika magnetlösningar för att optimera återvinning av värdefulla metallfraktioner, samt en vindsikt för att öka förädlingsgraden på andra viktiga fraktioner. Nu har Telge Återvinning utökat sin anläggning med ytterligare en vindsikt samt en transportör, för att kunna fortsätta växa i kapacitet och förädlingsgrad. Dessutom kör man tidvis med en långsamtgående kross att förbereda viss material för vidare förädling.

Tommy Johansson, Avdelningschef för Materialåtervinning hos Telge Återvinning, blev tidigt nöjd med samarbetet: “Vi är mycket nöjda med de resultat vi ser idag. Andreas Pettersson på Norditek har visat ett imponerande tålamod under den här resan. Vi började testa tekniken redan för ett år sedan för att säkerställa att den lever upp till våra förväntningar. Norditek, tillsammans med sin servicepartner, har levererat”

 

Från test till bäst - hur man får bästa materialkvalitet i återvinningen

 

Andreas Pettersson, ansvarig för Mälardalen hos Norditek, har varit nyckelpersonen bakom demonstrationen av Norditeks flexibla modulsystem och teknik. Han berättar: “I början utförde vi testkörningar med alla typer av material och kunde konstatera att våra lösningar fungerade i alla förhållanden. Anläggningen utmärker sig med sin kapacitet och flexibilitet, eftersom den kan hantera allt från avfallslådor till material som jord, gjuterisand och berg. Dessutom kan vi enkelt byta till berglådan för att hantera tuffa material som berg och betong.”

Telge Återvinning har en tydlig inriktning på att samla in och förädla avfall på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt. Samarbetet med Norditek har möjliggjort en ökad förädlingsgrad för flera material och samtidigt en ökning av kapaciteten i deras anläggning.

Tommy Johansson förklarar vidare: “Vår nuvarande anläggning har haft svårt att nå den önskade kapaciteten, vilket ledde till att vi började utforska nya lösningar. Till exempel har vi förbättrat matjordstillverkningen och tack vare den nya anläggningen och modulen vindsikt kan vi nu hantera plastföroreningar i vår trädgårdskompost. Vi har även sett fördelar med att använda Norditeks vattenbad vid hantering av stubb för att få fram renare material. Dessutom har vi optimerat vår gjuterisandshantering genom att eliminera metaller, tack vare de magnetiska separationslösningar som Norditek har levererat. Vi tar nu även emot blandat bygg- och rivningsavfall, vilket öppnar upp för ännu fler möjligheter.”

 

I den här applikationen kör Telge Återvinning ett ett kompostrejekt där man får ut ytterligare 50 procent matjord. Sorteringsverket har flexibilitet att hantera både avfall och material som grus och berg. Här körs det tillsammans med en vindsikt.

Ny trend inom återvinning

Norditek har identifierat en ökande efterfrågan bland avfallsägare som vill ha anläggningar som kan anpassas efter deras specifika behov. Norditek erbjuder en komplett lösning, inklusive utbildning, uppstart och eftermarknadssupport, för att säkerställa att produktionen blir så effektiv och lönsam som möjligt.

Andreas Pettersson summerar: “Vi ser en stark trend där avfallsägare själva vill ta ansvar för hanteringen av sitt material och lösa sina unika utmaningar. Vi är här för att stödja med testkörningar, utbildning för olika maskiner, serviceavtal och omfattande eftermarknadssupport för att säkerställa en effektiv produktion.”

Med Norditeks flexibla modulsystem och olika separationstekniker, inklusive vindsiktning, densitetsseparering och olika magnetiska separationslösningar, är Telge Återvinning väl rustade att ta nästa steg i resan mot att bli bäst på återvinning i Sverige. På Norditek ser vi fram emot att fortsätta hjälpa till mot deras ambitiösa vision om en mer hållbar och miljövänlig framtid för Mälardalen och Sverige.

Tommy Johansson förklarar bakgrunden till den nya anläggningen: “Vår nuvarande anläggning har haft svårt att nå den önskade kapaciteten, vilket ledde till att vi började utforska nya lösningar.”

Kontakta oss

Andreas Pettersson

Försäljning, Mälardalen och Norrland
Andreas.pettersson@norditek.se

073-413 98 20

Vill du veta mer
om det här projektet?

 

 

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.