Kundcase: UmeAssistance

Med vindens kraft för det bästa biobränslet

Norditeks vindsikt VS 1220 är den överlägset mest sålda på svenska marknaden. UmeAssistance har två stycken och har varit delaktiga i utvecklingsarbetet.
 – Vi har haft ett långt samarbete med Norditek och de har alltid varit lyhörda för våra tankar och önskemål, säger Martin Hansson, affärsområdeschef för Återvinning hos UmeAssistance.

Martin Hansson på UmeAssistance uppskattar Norditeks service och förmågan att snabbt tillhandahålla reservdelar.

Företaget UmeAssistance startades 1967 av Jan Hansson. I dag är det sönerna Mattias, Magnus och Martin Hansson som driver och äger det. UmeAssistance har fyra olika affärsområden; Återvinning, Entreprenad, Transport och Bärgning.

Företagets avfallscenter tar årligen emot mängder av avfall som ska hanteras och sorteras. De olika material som återvinns är metall, plaster, glas, däck, trä för biobränsle, wellpapp, elektronik med mera. Fem procent av avfallet går till deponi. Övrigt brännbart material krossas för att gå till värmeåtervinning.

Vindsikten VS 1220 används för sortering av avfall som ska bli biobränsle.
 – Man kan jämföra den med en stor höfläkt som blåser luft under starkt tryck på avfallet. Det lättare avfallet separeras då på ett effektivt sätt från det tyngre. Vi får till exempel bort sten, tegelstenar etc. från det som ska malas ned till biobränsle. Vindsikten är mer sofistikerad och har mer variabler än till exempel ett kastband som används för den här typen av sortering. Vindsikten används även för sortering av grus, berättar Martin Hansson.

Från prototyp till ny produkt

Produkten har tagits fram av Norditek och UmeAssistance var delaktiga i utvecklingsarbetet.
 – Vi testade deras första prototyp och fick då komma med förslag på förändringar och förbättringar. Slutresultatet blev riktigt bra, menar Martin.
UmeAssistance köper även annan utrustning från Norditek. Sorteringsverket Finlay 694 Plus används för grus och krossade bergprodukter. De har även en stjärnsikt från Norditek som används för produktion av jord till gräsmattor och rabatter.
 – I kombination med vindsikten använder vi även stjärnsikten för att sortera bark och biobränsle. Vi har även handlat stubbklipp och elverk från Norditek, berättar Martin.
 – Fördelen med att handla från dem är självklart deras lokala närvaro och att de tillhandahåller de produkter vi behöver i vår verksamhet. Men jag vill också framhålla deras service på maskinerna och förmågan att snabbt tillhandahålla reservdelar om något går sönder.

Norditeks koncept för sortering av bark och biomassa tar bort grus och sten från städbark och gamla barkdeponier. Detta medför att kvalitén på biobränslet höjs vilket i sin tur innebär att biobränslet kan säljas till ett högre pris. Konceptet inkluderar Backers stjärnsikt och två vindsiktar Norditek VS1220.

Kontakta oss

Andreas Pettersson

Försäljning, Mälardalen och Norrland
Andreas.pettersson@norditek.se

073-413 98 20

Vill du veta mer
om det här projektet?

 

 

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.