Kundcase: Ragn-Sells Häradsudden

Nytt avfallskoncept ger effektivare sortering

Konceptlösningen från Norditek har effektiviserat sorteringen av blandat avfall på Ragn-Sells anläggning Häradsudden utanför Norrköping. Mer avfall går till återvinning och mindre till deponi.  

– Vi började med att hyra utrustningen för tre år sedan och när vi märkte hur effektiv den var så köpte vi loss maskinerna, säger Robert Wikman som är sektionschef på anläggningen.

Erik Gustafsson och Robert Wikman från Ragn-Sells i Norrköping

Ragn-Sells är ett av landets största företag inom återvinning med en omsättning på över tre miljarder kronor och med anläggningar över hela Sverige.

Häradsudden utanför Norrköping är en av anläggningarna som tar emot blandat avfall från till exempel byggarbetsplatser. Årligen hanterar anläggningen cirka 15000 ton blandat avfall. För några år sedan började man titta på en ny sorteringslösning och Robert Wikman kontaktade Daniel Carlberg på Norditek.
 – Vi förde en bra dialog kring våra behov och träffade avtal om att hyra utrustningen, en stor skaksikt och två vindsiktar som kompletterades med transportband och senare en överbandsmagnet (electro) för att plocka ur järnskrotet. Senare så testade vi även en virvelströmsmagnet för att plocka ut icke magnetiska metaller. Vi märkte direkt att det här var en betydligt effektivare lösning än att sortera ut icke brännbart/inert material med grävmaskin.

Optimerar sorteringen

Robert berättar att det blandade avfallets storlek varierar mellan 1-1000 mm och det allra grövsta förkrossas innan det går genom sorteringsanläggningen.
 – En del av avfallet återvinns som konstruktionsmaterial (sten, betong, kakel med mera). Metallskrotet går så småningom tillbaka till smältverket, det brännbara blir bränsle och resten blir deponi. Det sistnämnda blir det mindre av nu än tidigare, vilket är frukten av den nya utrustningen i kombination med att vi har en väldigt engagerad personal som anstränger sig för att optimera sorteringen.

Snabba leveranser

Robert är även nöjd med den eftermarknadsservice Norditek erbjuder.
 – Maskinen går ofta tvåskift och då blir det mycket slitage på delar som måste bytas. Går något sönder är Norditek bra på att ge återkoppling och de har snabba leveranser av reservdelar.

Robert berättar att Ragn-Sells även har maskiner från Norditek på andra återvinningsanläggningar.
 – I Vänersborg finns en siktlina och på anläggningen i Bro finns en stor skaksikt.

Med det nya sorteringskonceptet för avfallshantering från Norditek kan större mängd material återvinnas och mindre mängd hamnar på soptippen. Pannägarna får ett renare bränsle med rätt storlek för rätt panna, samt lägre driftkostnader och jämnare energiinnehåll. Norditeks nya koncept sorterar avfallet i tre fraktioner med en flipflow-sikt, varav två fraktioner vindsiktas. Vindsiktarna tar bort tungt material såsom sten, grus, betong, glas med mera och magneterna kan plocka ut metall i den tunga fraktionen. Detta bränslekoncept har blivit möjligt genom att sammanföra Norditeks mångåriga kunskap om utveckling och tillverkning av vindsiktar, med leverantörer av avfallsiktar från Tyskland och Irland. Tidigare tilläts endast lätta material och små fraktioner, 0–200 mm, gå genom vindsikten. Men med den nya versionen kan även tyngre material såsom sten- och betongblock upp till en meter i storlek köras genom vindsikten.

Kontakta oss

Daniel Carlberg

Vill du veta mer
om det här projektet?

 

 

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.