Vilka material kan man återvinna inom byggbranschen?

Vi har skapat flera nya lösningar för återvinning av byggavfall. De olika material som ofta finns i avfallet är mer eller mindre lätta att återvinna men lösningar finns för i princip alla material.

Trä

Trä är bland de lättare materialen att återvinna från byggavfall. När alla föroreningar avlägsnats från träfraktionen så kan träet återanvändas till möbler eller byggmaterial om träet är omålat. Alternativt gå vidare till energiåtervinning genom förbränning i till exempel ett värmeverk.

Plast

Plast som finns i blandat byggavfall är idag möjligt att separera genom att helt enkelt blåsa bort plasten med en vindsikt. Renade plastflöden är i regel svåra att materialåtervinna därmed går de i regel vidare till energiåtervinning. Samtidigt kan ett separerat plastavfall göra resten av avfallet möjligt att materialåtervinna.

Betong

Återvinning av betong är ett område där tekniken håller på att utvecklas och där vi på Norditek har ett pågående testprojekt just nu. Betongavfallet kan komma från hus som ska rivas eller avfall från betongindustrin. Restmaterial från industriella processer kan återvinnas som ballast eller som tillsatsmaterial i ny betong. Det senare är det som vi håller på att utveckla just nu.

Metall

Metaller i ett byggavfall kan separeras med magneter och virvelströmsmagneter, beroende på om de är magnetiska eller icke-magnetiska. Med de mycket kraftfulla virvelströmsmagneterna som vi använder är det idag möjligt att separera till och med små partiklar av icke-magnetiska metaller. Metall är möjligt att materialåtervinna i princip hur många gånger som helst.

Spillmaterial

När man pratar om återvinning av byggavfall så kan man även inkludera spillmaterial vid nyproduktion. Spillmaterial kan antingen återbrukas eller som i fallet med spill från gipsskivor, så kan materialet stoppas in i nyproduktion igen. 

Det här var några exempel på material som kan återvinnas från byggavfall.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.