Tillbaka till pressmeddelanden

Rättelse: Saknad MAR-etikett och information om Certified Adviser i tidigare pressmeddelande

12 april 2022 –

Följande text relaterad till den saknade MAR-etiketten skulle ha varit med i pressmeddelandet:

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2022.

Vidare skulle även följande text relaterad till avsaknaden av information om Bolagets Certified Adviser ha varit med i pressmeddelandet:

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Prenumerera på pressmeddelanden