Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 3 2022/23

25 juli 2023 –

Sammanfattning av perioden mars – maj 2023

·
Nettoomsättningen uppgick till 21 418 TSEK (12 678), en ökning med 68,9 procent mot föregående år.

·
Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 599 TSEK (3 219), vilket motsvarar en EBITA- marginal om 7,5 procent (25,4).

·
Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 586 TSEK (2 216), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 2,7 procent (17,5), påverkad av valutaomräkningseffekter om -686 TSEK (705).

·
Resultat per aktie före utspädning -0,03 kr (0,10).

Sammanfattning av perioden sept 2022 – maj 2023

· Nettoomsättningen uppgick till 80 561 TSEK (54 977), en ökning med 46,5 procent mot föregående år.
·
Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 15 808 TSEK (10 508), vilket motsvarar en EBITA- marginal om 19,6 procent (19,1).

·
Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12 741 TSEK (7 496), vilket motsvarar en EBIT- marginal om 15,8 procent (13,6), påverkad av valutaomräkningseffekter om -867 TSEK (52).

· Resultat per aktie före utspädning 0,64 kr (0,41).

Händelser under perioden mars – maj 2023

· Norditek bygger unikt test- och kompetenscenter inom återvinning i Kungsbacka.

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2023.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Prenumerera på pressmeddelanden