Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 1 2023/24

23 januari 2024 –

Sammanfattning av perioden sept – nov 2023

· Nettoomsättningen uppgick till 20 577 TSEK (31 493), en minskning med 34,7 procent mot föregående år.
· Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 3 120 TSEK (9 164), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 15,2 procent (29,1).
· Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 093 TSEK (8 138), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 10,2 procent (25,8).
· Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (0,47).

Väsentliga händelser under perioden sept – nov 2023

Norditek vann upphandling för Telge Återvinning genom att öka produktionskapaciteten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2024.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Prenumerera på pressmeddelanden