Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek delårsrapport för september – november 2021

31 januari 2022 –

Sammanfattning av perioden

· Nettoomsättningen uppgick till 8 384 TSEK, en minskning proforma med 22,0 procent mot föregående år
· Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1 313 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om -15,7 procent
· Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till -310 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om -3,7 procent
· Resultat per aktie före utspädning -0,15 kr

“I samband med vår börsintroduktion och i media generellt ser vi just nu ett stort genomslag för frågor kopplade till den cirkulära omställningen av materialhantering. Vi hör om cementkris, energikris, höga metallpriser, plaståtervinning, återvinning av schaktmassor och annat relaterat till den teknik och de maskiner som Norditek erbjuder marknaden. Det här är en mycket positiv utveckling för branschen, samhället och Norditek. Med den vinden i ryggen, tillsammans med en hög aktivitet i verksamheten just nu, så fortsätter vi arbetet mot en cirkulär framtid.” säger Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB, Göteborg den 31 januari 2022

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Prenumerera på pressmeddelanden