Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek delårsrapport för mars 2022 – maj 2022

29 juli 2022 –

Sammanfattning av perioden mars 2022 – maj 2022

· Nettoomsättningen uppgick till 12 678 TSEK, en minskning proforma med -54,6 procent mot föregående år
· Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 3 222 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 25,4 procent
· Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 216 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 17,5 procent
· Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr

”Q3 blev ett kvartal med fortsatt hög aktivitet i och med uthyrning, orderteckningar och utveckling av verksamheten. Flera nya moduler som ökar återvinningsgraden av kundernas material har utvecklats och lanserats under kvartalet. Tyvärr fortsätter de globala leveransproblemen att orsaka förseningar i leveranser vilket i sin tur har påverkat faktureringen. Dessa förseningar kan uppskattas till en minskad fakturering om cirka 20 MSEK. Förseningarna har dock inte, såvitt det kan bedömas, påverkat orderingången. Orderingången är fortsatt god.” säger Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB, Göteborg den 29 juli 2022

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2022.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 

Prenumerera på pressmeddelanden