Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek delårsrapport för december 2021 – februari 2022

12 april 2022 –

Sammanfattning av perioden december 2021 – februari 2022

·
Nettoomsättningen uppgick till 33 915 TSEK, en ökning proforma med 136,2 procent mot föregående år (se Proforma nedan)

·
Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 7 596 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 22,4 procent

·
Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6 593 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 19,4 procent

·
Resultat per aktie före utspädning 0,39 kr

“Q2 blev ett kvartal med fortsatt hög aktivitet i försäljning, leveranser och i utvecklingen av verksamheten. Flera nya moduler som ökar återvinningsgraden av kundernas material har utvecklats och lanserats under kvartalet. I Q2 har både Covid och Ukrainakrisen påverkat omvärlden påtagligt vilket naturligtvis även påverkat vår verksamhet, samtidigt skapar behovet av alternativ energiförsörjning och ökade råvarupriser en möjlighet för vår verksamhet att kunna bidra ytterligare till den cirkulära omställningen.” säger Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB, Göteborg den 12 april 2022

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91 (http://tel:070-219 04 91)

Prenumerera på pressmeddelanden