Tillbaka till pressmeddelanden

Norditek bokslutskommuniké 2021/22

25 oktober 2022 –

“2021/22 har varit ett fint år för Norditek. Trots tillfälliga, globala leveransproblem under Q3 och Q4 så har vi sammantaget på året ökat omsättningen till 72 MSEK (ökning ca 2,9 procent proforma) mot föregående år. De globala leveransproblemen har medfört en minskad fakturering för bokslutsåret på uppskattningsvis 20 MSEK. Förseningarna har dock inte, såvitt det kan bedömas, påverkat den framtida orderingången. Vi överträffar vårt finansiella mål på lönsamhet med råge. Vår lönsamhet uppgår till 18,5 procent jämfört med det finansiella målet på 17 procent (EBITA-marginal). Vi går in i nästa bokslutsår med den högsta orderstocken i Bolagets historia. Orderstocken är mer än 3 gånger så stor som den var förra året vid samma tidpunkt. Det pekar på en återgång till kraftig tillväxt under nästa år då vi räknar med att problemen i de globala försörjningskedjorna avtar. Vi ser fram emot ett nytt spännande bokslutsår med en återgång till markant lönsam tillväxt. Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra kunder att förbättra cirkulariteten i samhället.” säger Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB, Göteborg den 25 oktober 2022

Läs rapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022.

Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB

daniel.carlberg@norditek.se

070-219 04 91

Prenumerera på pressmeddelanden