Tillbaka till pressmeddelanden

Korrigering av Norditek delårsrapport för september – november 2021

1 februari 2022 –

I den kvartalsrapport för Q1 som offentliggjordes igår den 31 januari 2022 fanns felaktiga uppgifter för jämförelseperiodens EBITA och EBITA-marginal. Det gäller EBITA och EBITA-marginal i tabell på sida 1 och 11 för jämförelseperioden. Korrekta siffror är EBITA 4 699 och EBITA marginal 18,0%.

Läs korrigerad rapport i bifogad pdf.

Prenumerera på pressmeddelanden