Tillbaka till pressmeddelanden

Ändring av datum för publicering av delårsrapporter för kvartal 1 och kvartal 3

17 november 2021 –

Norditek Group AB (publ) har beslutat att ändra datumen för publicering av delårsrapport för kvartal 1 och kvartal 3 för räkenskapsåret2021/22. Delårsrapporten för kvartal 1 var tidigare planerad att offentliggörasden 1 februari 2022, men flyttas till publicering den 31 januari 2022. Delårsrapporten för kvartal 3 var tidigare planerad att offentliggörasden 23 augusti 2022, men flyttas till den 29 juli2022. Dessa förändringar sker på grund av regelverket rörande publicering av delårsrapporter.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Carlberg, VD Norditek Group AB (publ)

E-post daniel.carlberg@norditek.se

Telefon (+46) 702 19 04 91

Norditeks Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30

Om Norditek Group

Norditek Group är ett miljöteknikbolag med fokus på mobila och flexibla återvinningsanläggningar inom segmenten Avfall, Grus & Berg och Biomassa. Bolaget både utvecklar och säljer anläggningar genom ett väl beprövat erbjudande som möjliggör kostnadsbesparingar för sina kunder samtidigt som kunderna bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Bolaget har under sin över tjugoåriga historia byggt upp en bevisat lönsam affärsmodell med självfinansierad tillväxt. Den flexibla affärsmodellen möjliggör återkommande intäkter genom att Bolaget erbjuder kunden en individuellt anpassad konceptlösning där kunden kan välja att först hyra ett koncept för att sedan köpa loss det och kan då erhålla delar av erlagd hyra. Genom ett ständigt fokus på tekniska lösningar inom återvinning driver Norditek omställningen mot en mer hållbar framtid.

Prenumerera på pressmeddelanden