Information om aktien

Handelsinformation

Om aktien

Kortnamn: NOTEK

ISIN: SE0016843486

Norditek Groups aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 10 november 2021. Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den reglerade huvudmarknaden. De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara mer riskfylld än en investering i ett bolag som är noterat på en reglerad marknad.

Certified Adviser

Certified Adviser till Bolaget är Partner Fondkommission (partnerfk.com)

IR-kontakt

Daniel Carlberg

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.