Nu möjligt att spara hundratals miljoner för värmeverken med teknik från Norditek

Dyra produktionsstopp i kommunens värmeverk är ett vanligt problem över hela landet. Just nu är en kommun i Mellansverige först ut med att prova den tekniska lösningen som kommer åt problemet orsakat av aluminiumförpackningar i avfallet. 
Återvinning av aluminium genom ny teknik

Dyra produktionsstopp i kommunens värmeverk är ett vanligt problem över hela landet. Just nu är en kommun i Mellansverige först ut med att prova den tekniska lösningen som kommer åt problemet orsakat av aluminiumförpackningar i avfallet. 

När aluminiumet, som via sopbilen hamnar hos kraftvärmeverket, eldas i pannan smälter det och rinner ner i lufthålen där det stelnar. Det gör att man tvingas stänga ner hela värmepannan och knacka loss metallen för hand. Ett sådant driftstopp kan ske flera gånger på ett år och kosta miljoner vid varje tillfälle. Med vår tekniska lösning för att separera aluminium från exempelvis returträ är det nu möjligt att både undvika produktionsstopp och att återvinna mer av den energikrävande metallen.

Bilden visar en anläggning som separerar metaller från returträ
Bilden visar en anläggning som separerar metaller från returträ

Genom att addera en kraftfull virvelströmsmagnet och anpassa Norditeks flexibla anläggning efter materialflödet kan allt inkommande material separeras och återvinnas mer effektivt. Tekniken möjliggör metallåtervinning av små partiklar icke-magnetisk metall (som aluminium).

Stor nytta på samhällsnivån

Det finns över 300 värmeverk i Sverige idag där många har samma problem, vilket gör att den samhälleliga kostnaden för produktionsbortfallet handlar om hundratals miljoner. Det innebär också att den mängd aluminium som är möjlig att återvinna utgör en väsentlig påverkan på återvinningsgraden av aluminium i Sverige. Denna återvinning sparar 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium.

Det handlar inte bara om aluminium

Problemet uppstår även med avfall som kommer från byggsidan, där det kan finnas mässing och andra metaller som innebär samma utmaning att hantera.

Fördelen med Norditeks flexbila anläggning är att den enkelt anpassas efter nya materialflöden. Om nästa avfallslass som kommer in innehåller en annan metall, plast eller materialstorlek så kan den modulära anläggningen enkelt anpassas, byggas ut och optimeras för det nya flödet.

Fler fördelar med tekniken

Med hjälp av sorteringsverk, vindsiktar och vattenbad skapar Norditeks anläggningar möjlighet att uppnå en mycket långtgående och effektiv återvinning av olika typer av avfall. 

Fördelen är utöver en ökad återvinningsgrad också minskade transporter och en minskad gruvdrift. Inte minst ger det också materialägaren ökade intäkter med högre intäkter på samtliga slutprodukter.

Filmen visar en anläggning som separerar metaller från returträ
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.