Tillbehör

Utrustning för förbättrad sortering

Norditeks egna serie för att optimera ditt sorteringsverk.

Bild: Med olika vinkel och längd på fingrar kan material vändas för en mer aggressiv och effektiv siktning.

Bilder

Vår egna dukar med olika hårdhet och egenskaper för lägsta sorteringskostnad per ton
Norditek gör egna dukar med olika blandningar av PU och olika hålbild. Genom att rådfråga oss, kan Kundens kapacitet maximeras och slitaget minimeras.
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.