Stacklägare

Övrig utrustning för förbättrad logistik

Bilder

Heavy duty-transportörer för att ta emot stor sten från en Norditekvindsikt.
Magnetställning för överbandsmagnet anpassad för Finlay 883.
Mobil grusficka för att lätt bygga ramp. Anpassad för Finlay 883.
Stenbroms för att skona en Finlay 883 grovsorterare vid sortering av stor sten.