Sorteringsverk

Finlay Flip-Flow-serie

Flip-flow-siktar kan sikta material ner till 0,3 mm på våra beprövade mobila chassin. De är självrengörande och når en G-kraft på upp till 50G. Exempel på användningsområden är fuktigt stenmjöl, återvunnen betong, slagg m m.

Finlay 883+ med Spaleck

Med en Spaleck-sikt kan man köra material såsom textil, plast och andra långa materialbitar utan att de fastnar i sikten. Mellan trappavsatserna finns fingrar som vänder materialet ett antal gånger innan det lämnar sikten. Denna lösning på överdäck gör maskinen driftsäker och ger en fraktion utan stickor, remsor eller andra långa materialbitar.

Underdäck är utrustat med Flip-Flow-mattor, som genom vågrörelse håller duken ren och plockar ur en stor andel finmaterial. Den höga accelerationen på siktmediat (upp till 50G) slår hårt och luckrar effektivt upp materialet, vilket optimerar urskiljning av finmaterialet. Findäcket får också, tack vare den höga accelerationen, en självrengörande effekt och minimerar på så sätt tid för rengöring och underhåll.

Denna grovsorterare med Spaleck-sikt används med fördel vid siktning av sopor, slagg, deponimaterial och våta jordar. Sorteringsverket går att utrusta med magnet på alla fraktioner, och med en vindsikt från Norditek går det enkelt att även särskilja lätt från tungt.

Produktblad

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter och tjänster.

Bilder och filmer