Mer avancerad återvinning av produktionsspill

I en industriell värld som ställs inför nya krav från omgivning, är effektiv hantering av produktionsspill avgörande. Hos Norditek omvandlar vi en bred variation av produktionsspill från en miljöbelastning till en värdefull resurs.

Omvandla produktionsspill till resurser med våra lösningar som sträcker sig över flera materialtyper, inklusive metaller, trä, cement, plaster, gips m.m. I teorin är alla material blandade material från industriproduktion möjliga att separera. Allt börjar med att testköra ett materialprov i vårt testlabb.

1. Återvinning av metaller:
Vi erbjuder avancerade lösningar för återvinning av metallspill eller avfall innehållande metaller, från magnetiskt stål till icke-magnetiskt aluminium. Med våra flexibla lösningar minimerar du avfall och återför värdefulla material i produktionscykeln.

2. Träåtervinning:
Träspill är en viktig resurs. Våra system effektiviserar processen för att återvinna och återanvända träavfall, vilket bidrar till både kostnadsbesparingar och resurseffektivitet.

3. Återvinning av material som cement och gips:
Våra innovativa metoder möjliggör återvinning av cement, tegel, isolering och gips, omvandlande bygg- och rivningsspill till återanvändbara material för ny konstruktion.

Norditeks unika modulsystem och norditektrappan

Vårt anpassningsbara modulsystem ger en unik flexibilitet att använda olika separationstekniker för att nå en högre förädlingsgrad. Genom att testköra materialet säkerställer vi högsta materialkvalitet med tester och analyser. Denna metodik, kallas Norditektrappan, garanterar optimala lösningar för varje specifikt material och behov.

Flexibel spillhantering

Tack vare flexibiliteten i våra lösningar och återvinningsmetoder kan vi nå högre förädlingsgrad och kapacitet på flera olika avfall och spillmaterial.

  • Brett spektrum av material: Expertis inom en mångfald av material
  • Anpassningsbara lösningar: Vårt flexibla modulsystem och Norditektrappans testprocess garanterar lösningar som är skräddarsydda för dina specifika behov med låg risk.

Läs mer om våra lösningar för industriavfall

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.