Massor med geotekniska utvärderingsverktyg

Vi har alltid fokus på att uppnå bästa materialkvalitet och då behöver förarbetet utföras grundligt. Det lönar sig i längden, både för miljön och ekonomin i projektet.

Geoteknisk utvärdering är central för återvinning av schaktmassor, med målet att identifiera lämpliga saneringsmetoder och effektiv återanvändning av material på platsen. Genom att analysera massornas egenskaper, som kornstorlek, densitet och föroreningar, kan vi utveckla skräddarsydda lösningar som uppfyller både miljökrav och återanvändningsmål.

Ansvarsfull masshantering

Viktiga aspekter inkluderar att fastställa platsspecifika riktvärden beroende på markens användningsområde, skapa effektiva provtagningsplaner, och hantera massor ansvarsfullt. Korrekt hantering innefattar att identifiera återanvändbara material, nödvändiga saneringsåtgärder och säker avsättning av massor.

Följande verktyg och metoder är ofta använda i denna process:

  • Laboratorietester: För att fastställa massornas fysikaliska och kemiska egenskaper.
  • Miljöanalyser: För att upptäcka föroreningar.
  • Geoteknisk programvara: För att modellera massornas beteende under olika belastningsförhållanden.
  • Fälttester: Som SPT och plattbelastningstester, för att bedöma markens bärighet.
  • Klassificeringssystem: För att kategorisera massor baserat på deras geotekniska egenskaper.
  • Life Cycle Assessment (LCA) och Riskbedömningar: För att utvärdera miljöpåverkan och potentiella risker.

Dessa metoder kan användas i kombination för en omfattande bedömning. Beslut om återanvändning baseras på massornas egenskaper samt ekonomiska, miljömässiga och regulatoriska faktorer.

Tillstånd för mekanisk bearbetning och kontinuerlig dialog med myndigheter, miljökontor och konsulter är nödvändiga för att säkerställa att processerna följer gällande lagar och bidrar till hållbar utveckling.

Med utgångspunkt i att uppnå bästa materialkvalitet behöver förarbetet utföras grundligt. Från ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är detta tillvägagångssätt mest fördelaktigt. Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.