Landfill mining: Norditeks separationstekniker för återvinning

På Norditek fokuserar vi på att utveckla innovativa lösningar inom återvinning. Ett av våra verksamhetsområden handlar om tekniker för masshantering och landfill mining. Vårt mål är alltid att omvandla avfall till värdefulla resurser, genom att förse våra kunder med rätt lösningar för den bästa materialkvaliteten.

1. Vad är landfill mining?

Landfill mining innebär processen att utvinna material från gamla deponier. Detta är inte bara en väg till återvinning av material utan också en metod för att minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. Genom att återanvända material som tidigare setts som avfall, minskar vi behovet av nya råvaror och bidrar till en mer hållbar värld.

2. Våra separationstekniker

På Norditek använder vi en rad avancerade separationstekniker för att effektivt återvinna material från deponier:

  • Siktning: Våra siktningstekniker är utformade för att skilja olika material baserat på storlek och konsistens.
  • Vindsiktning: Denna metod används för att separera lättare material från tyngre, vilket är särskilt användbart i återvinningen av blandat avfall.
  • Magnetisk separation: Effektivt för att extrahera magnetiska och icke-magnetiska komponenter från avfallsmassor.
  • Sensorbaserad sortering: En av de mest avancerade teknikerna som använder sensorer för att identifiera och sortera olika typer av exempelvis färgade kontamineringar.
  • Densitetsseparering med vattenbad: Denna metod utnyttjar skillnader i materialens densitet för att separera dem. Genom att placera material i ett vattenbad, flyter de lättare materialen upp till ytan medan de tyngre sjunker till botten. Detta gör det möjligt att effektivt separera olika typer av material, såsom plast, glas, och metaller, baserat på deras densitet.

3. Fördelarna med våra metoder

Genom att använda dessa metoder kan vi återvinna en större mängd material, minska avfallsmängden och därmed också vår miljöpåverkan. Dessutom innebär våra processer en kostnadseffektiv lösning för våra kunder, vilket bidrar till en mer hållbar och lönsam verksamhet.

4. Framgångsrika projekt

Vi har genomfört en rad framgångsrika projekt inom landfill mining. Våra kunder inkluderar kommuner såväl som privata företag. Är du intresserad av att veta mer eller diskutera ett potentiellt projekt? Kontakta oss på Norditek för att lära dig mer om våra tjänster inom landfill mining och hur vi kan hjälpa dig att omvandla avfall till värdefulla resurser.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.