Kundcase: Fraktkedjan Väst

Bytte trumsikt mot sorteringsverk för att återvinna mer

Fraktkedjan Väst i Öxnevalla bytte ut trumsorteringsverket och ersatte det med grovsorteringsverket Terex Finlay 883+ från Norditek. 

– Vi ville ha en lösning för att bättre kunna sortera det som annars blir deponi. Det här verket har bredare användningsområde och vi står nu bättre rustade för att arbeta med återvinning i framtiden. Vi hade en bra diskussion med Norditeks säljare och framförallt är vi nöjda med deras eftermarknadsservice, säger projektledaren Rolf Hillén.

Rolf Hillén från Fraktkedjan Väst

Fraktkedjan Väst är en bolagiserad lastbilscentral som även bedriver försäljning av berg-och grusmaterial från ett flertal täkter, bland annat naturgrustäkten i Öxnevalla där man producerar gjutgrus. Den produktionen sker i ett tredäckat finsorteringsverk där man tar fram fyra fraktioner, främst till betongproduktion.

Men för att få fram det fina materialet måste man också ta hand om det grövre materialet, vilket tidigare gjordes i ett trumsorteringsverk.
 – Vårt finsorteringsverk är 20 år gammalt och vi har säkert kört en miljon ton i det. Därför övervägde vi att byta ut det. Men en översyn visade att det ändå var i ganska bra skick och då valde vi att renovera det och fortsätta köra.

Mer återvinning

Verket är nu på plats i Öxnevalla och arbetar tillsammans med finsorteringsverket. Grovsorteringsverket sorterar ut allt det grövre kullerstensmaterialet i fraktioner 90/150, 150/250 och 0/90 som sedan sorteras i finsorteringsverket till fraktionerna 0/8, 8/16, 16/32 och 32/90. Detta produktionsupplägg innebär mindre slitage samt högre kapacitet.

Upprättat serviceplan

 – Norditeks serviceorganisation har också varit väldigt duktiga på att ställa upp. Vi har gjort upp en serviceplan för maskinen som kopplats till deras telematiklösning. De ser när maskinen behöver servas, tar kontakt med vår förare och gör upp om en tid som passar. Själva utförandet går snabbt och de har uppfyllt alla våra krav, avrundar Rolf Hillén.

Finlay 883 med siktlåda för berg, matjord och grus
Kontakta oss

Daniel Carlberg

Vill du veta mer
om det här projektet?

 

 

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.