Pressmeddelanden

Aktuellt från Norditek

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 2 2023/24

Regulatory pressrelease

Sammanfattning av perioden dec 2023 - feb 2024 • Nettoomsättningen uppgick till 9 221 TSEK (27 650), en minskning med 66,7 procent mot föregående år. • Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till -1 365 TSEK (5 045), vilket motsvarar en EBITA-marginal om -14,8 procent (18,2). • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2 392 TSEK (4…

Läs vidare

Kommuniké årsstämma 23 januari 2024

Regulatory pressrelease

Enligt kallelse publicerad den 21 december 2023 avhölls årsstämman i Norditek Group AB, org. Nr. 559307-6986, den 23 januari 2024.

Läs vidare

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 1 2023/24

Regulatory pressrelease

Sammanfattning av perioden sept - nov 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 20 577 TSEK (31 493), en minskning med 34,7 procent mot föregående år. · Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 3 120 TSEK (9 164), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 15,2 procent (29,1). · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 093 TSEK (8 138),…

Läs vidare

Kallelse till årsstämma i Norditek Group AB

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Norditek Group AB org.nr 559307-6986 (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Askim, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 jan 2024 kl 16.00. Bolagsstämman äger rum på Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, Askim i Göteborg

Läs vidare

Publicering av årsredovisning 2022/2023

Regulatory pressrelease

Norditek Group AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida https://norditek.se/finansiell-information/ (http://www.norditek.se/) Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer +46 31 761 22 30. Kontaktperson för årsredovisningen: Bernice Wellsted, CFO bernice.wellsted@norditek.se 076-317…

Läs vidare

Norditek vann upphandling för Telge Återvinning genom att öka produktionskapaciteten

Non-regulatory pressrelease

Den 23 oktober var Telge Återvinning på plats för leveransgodkännande hos Norditek. Upphandlingens ordervärde var på 8 630 199 SEK, med en option om ytterligare 1 726 000 kr för Norditeks vattenbad. Anläggningen kommer återvinna allt från verksamhetavfall till jordmaterial, gjuterisand och andra svårsorterade material med ökad kapacitet och förädlingsgrad.

Läs vidare

Norditek bokslutskommuniké 2022/23

Regulatory pressrelease

Fin lönsam tillväxt för räkenskapsåret trots färre anläggningsleveranser under fjärde kvartalet

Läs vidare

Eric Johansson, vVD, avslutar sin anställning hos Norditek

Non-regulatory pressrelease

Vice vd och medgrundare Eric Johansson meddelar att han avslutar sin anställning hos Norditek och lämnar samtidigt sin plats i styrelsen hos Norditek Group.

Läs vidare

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 3 2022/23

Regulatory pressrelease

"Fortsatt hög tillväxt"

Läs vidare

Norditek bygger unikt test- och kompetenscenter inom återvinning i Kungsbacka

Regulatory pressrelease

Norditek utvecklar mobila anläggningar som förbättrar återvinningen av stora materialflöden i samhället som schaktmassor och byggavfall. Nu vill man bygga en unik anläggning i Kungsbacka för att snabba på utvecklingen av fler lösningar för det cirkulära samhället.

Läs vidare

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 2 2022/23

Regulatory pressrelease

"Fortsatt fin lönsamhet och tillväxt"

Läs vidare

Kommuniké årsstämma 25 januari 2023

Regulatory pressrelease

Enligt kallelse publicerad den 22 december 2022 avhölls årsstämman i Norditek Group AB, org. Nr. 556405-9367, den 25 januari 2023.

Läs vidare

Norditek Group AB delårsrapport för kvartal 1 2022/23

Regulatory pressrelease

"Hög tillväxt och lönsamhet"

Läs vidare

Kallelse till årsstämma i Norditek Group AB

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Norditek Group AB org.nr 559307-6986 (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Askim, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 jan 2023 kl 17.00. Bolagsstämman äger rum på Arkipelagen Företagscenter, Stora Åvägen 21, Askim i Göteborg

Läs vidare

Rättelse pga felaktig hänvisning till MAR

Regulatory pressrelease

I pressmeddelandet Publicering av årsredovisning 2021/2022 som släpptes 2022-12-20 kl 08:30 var hänvisningen till MAR felaktig. Korrekt pressmeddelande följer nedan: Norditek Group AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://norditek.se/finansiell-information/) Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad Adviser är Partner…

Läs vidare

Publicering av årsredovisning 2021/2022

Regulatory pressrelease

Norditek Group AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets hemsida https://norditek.se/finansiell-information/ (http://www.norditek.se/) Denna information är sådan som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022. Aktierna i Norditek Group AB är föremål för handel på Nasdaq First…

Läs vidare

Norditek bokslutskommuniké 2021/22

Regulatory pressrelease

Sammanfattning av perioden jun 2022 - aug 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 16 679 TSEK, en ökning proforma med 0,4 procent mot föregående år (se Proforma nedan) · Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 771 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 16,6 procent · Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 758 TSEK, vilket motsvarar…

Läs vidare

Kommuniké från extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Idag hölls extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ) (”Norditek” eller ”Bolaget”). Den extra bolagsstämman genomfördes genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Den extra bolagsstämman fattade följande beslut.

Läs vidare

Norditek delårsrapport för mars 2022 - maj 2022

Regulatory pressrelease

I perioden mars 2022 - maj 2022 har vi sett en fortsatt hög aktivitet i och med uthyrning, orderteckningar och utveckling av verksamheten.

Läs vidare

Kallelse till extra bolagsstämma i Norditek Group AB (publ)

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i Norditek Group AB, 559307-6986, (”Bolaget” eller ”Norditek”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 augusti 2022.

Läs vidare

Rättelse: Saknad MAR-etikett och information om Certified Adviser i tidigare pressmeddelande

Non-regulatory pressrelease

Norditek Group AB (”Bolaget”) meddelar en rättelse gällande pressmeddelandet ”Norditek delårsrapport för december 2021 – februari 2022” som offentliggjordes idag den 12 april 2022. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), samt att Partner Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Läs vidare

Affärsvärldens jury: Norditek vinnare när det kommer till kvalitet

Non-regulatory pressrelease Prisutdelning hos Affärsvärlden den 11 april 2022

Under måndagskvällen fick Norditek ta emot priset för högsta kvalitet i klassen småbolag efter Affärsvärldens granskning av 143 företag. "För oss ger den här kvalitetsstämpeln råg i ryggen i arbetet med att leverera högsta kvalitet till våra kunder” säger Daniel Carlberg, VD för Norditek Group.

Läs vidare

Norditek delårsrapport för december 2021 - februari 2022

Regulatory pressrelease

I perioden december 2021 - februari 2022 har vi sett en fortsatt hög aktivitet i försäljning, leveranser och i utvecklingen av verksamheten.

Läs vidare

Korrigering av Norditek delårsrapport för september – november 2021

Non-regulatory pressrelease

I den kvartalsrapport för Q1 som offentliggjordes igår den 31 januari 2022 fanns felaktiga uppgifter för jämförelseperiodens EBITA och EBITA-marginal. Det gäller EBITA och EBITA-marginal i tabell på sida 1 och 11 för jämförelseperioden. Korrekta siffror är EBITA 4 699 och EBITA marginal 18,0%.

Läs vidare

Norditek delårsrapport för september - november 2021

Regulatory pressrelease

I perioden september - november 2021 har vi sett en kraftigt övertecknad emission och en hög aktivitet på vår marknad.

Läs vidare

Ändring av datum för publicering av delårsrapporter för kvartal 1 och kvartal 3

Non-regulatory pressrelease

Norditek Group AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för kvartal 1 2021/22 den 31 januari 2022 i stället för den 1 februari 2022, samt delårsrapport för kvartal 3 den 29 juli 2022 i stället för den 23 augusti 2022

Läs vidare

Norditek Group AB (publ) godkänt för handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 10 november

Non-regulatory pressrelease

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs vidare

Norditek Groups erbjudande kraftigt övertecknat – handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 10 november

Regulatory pressrelease

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Läs vidare

Idag inleds teckningstiden i Norditek Group inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Non-regulatory pressrelease

Idag, den 18 oktober 2021, inleds teckningstiden i Norditek Group AB (publ):s (”Norditek”) noteringsemission. Teckningstiden löper till och med den 29 oktober 2021. Erbjudandet uppgår till 26 MSEK och genomförs i form av en nyemission av aktier.

Läs vidare

Norditek Group (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

Non-regulatory pressrelease

Norditek Group AB (publ) (”Norditek” eller ”Bolaget”) är ett miljöteknikbolag som utvecklar, säljer och levererar mobila och flexibla återvinnings-anläggningar. Bolaget har en gedigen erfarenhet och ett väl beprövat erbjudande som möjliggör en högre grad materialåtervinning och därigenom ökade vinster för sina kunder samtidigt som både Bolaget och dess kunder bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.…

Läs vidare

Nytt framsteg för återvinningen av metaller tack vare unikt samarbete mellan Norditek och Ragn-Sells

Non-regulatory pressrelease

Ett nära samarbete mellan Norditek och Rang-Sells ligger bakom en ny teknik för att öka återvinningsgraden av bland annat ädelmetaller ur aska. – Möjligheten att separera mer ädelmetaller från slaggaska medför potentiellt stora miljövinster, säger Daniel Carlberg, vd på Norditek Group.

Läs vidare

Två nya delägare kliver in i Norditek Groups styrelse

Non-regulatory pressrelease

Norditek Group förstärker sin styrelse med Göran Nordlund, grundare av Fore C Investment, och Martin Larsson, Managing Director på Ebeco.

Läs vidare
Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.