vårt koncept för infrastruktur

Återvinning av avfall från vägar, tunnlar och järnvägar

Idag är det standard att sortera avfall i 2 fraktioner och särskilja inert material genom att sortera enbart på storlek. Detta gör att exempelvis bränsle som skickas till värmeverken innehåller stor andel sten, grus, betong, glas med mera, vilket hamnar i askan efter förbränning.

I vårt koncept inom avfallssortering, sorteras avfallet i 3 fraktioner med en flipflow-sikt, varav 2 fraktioner vindsiktas. Vindsiktarna tar bort tungt material såsom sten, grus, betong, glas med mera och magneterna kan plocka ut metall i den tunga fraktionen.

Modulkoncept

Ökad återvinning från
infrastruktur-projekt

Exempel på projekt:
Schaktmassor med sten, trä, plast, metall, m.m.
Vinst:
Ren ballast, minskad framtagning av jungfrulig ballast och minskad deponi
Förädling:
  1. Ren ballast med högt värde
  2. Ren jord med högt värde
  3. Metall återvinns och trä samt plast energiåtervinns

referenser

 – Vi började med att hyra utrustningen för tre år sedan och när vi märkte hur effektiv den var så köpte vi loss maskinerna.

kundcase

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.