Hur återvinning av schaktmassor minskar miljöpåverkan

Att återvinna schaktmassor minskar behovet att bryta nytt material, det innebär att man minskar mängden avfall som hamnar på deponier och det innebär en minskning av behovet att transportera nya och gamla material långa sträckor.

Minska avfallet på deponier

Att återvinna schaktmassor är bra för miljön på flera sätt. För det första innebär det att man kan minska mängden avfall som hamnar på deponier, eftersom man tar tillvara på materialet från schaktmassorna och använder det på ett annat sätt. Detta kan leda till en minskning av deponiernas storlek och mängden avfall som behöver förvaras där, vilket i sin tur kan bidra till en bättre miljö.

Mindre nybrytning

Att återvinna schaktmassor kan också innebära en minskning av behovet att bryta nytt material för att användas som ballast eller fyllnadsmassor. Detta kan leda till en minskning av miljöpåverkan från gruvdrift och brytning, såsom föroreningar och förstörelse av naturområden.

Minskade transporter

Dessutom kan återvinning av schaktmassor bidra till en minskning av klimatpåverkan, eftersom det kan innebära en minskning av behovet att transportera nya material långa sträckor för att användas som ballast eller fyllnadsmassor. Detta kan leda till en minskning av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Spara kostnader och minska miljöpåverkan

Att återvinna schaktmassor kan göras genom flera olika metoder. Om inte schaktmassorna innehåller komplexa föroreningar så är det enkelt att återvinna massorna på plats och därmed som entreprenör spara stora kostnader samtidigt som miljöpåverkan minskar avsevärt.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.