Hållbarhet i byggbranschen: Varför det är viktigt att sortera byggavfall?

Det är viktigt att sortera avfallet för att återvinningen ska vara så effektiv och miljövänlig som möjligt. När avfallet är sorterat kan det skickas till lämpliga anläggningar för vidare behandling, vilket gör det lättare att återvinna och återanvända materialen.

Om avfallet inte är sorterat kan det leda till att viktiga material går förlorade eller att det blir svårt och dyrt att återvinna dem. Det kan också innebära att det inte är möjligt att återvinna vissa material alls. Sortering av avfall minskar också behovet av att ta ut nya råvaror från naturen, vilket är viktigt för att bevara naturresurser och minska miljöpåverkan.

Sortering av avfall är också viktigt för att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier, vilket kan bidra till minskad belastning på miljön.

Norditek har flera olika lösningar för att maximera förädlingsgraden av blandade byggavfall.

Hur många ton avfall orsakas inom bygg och rivning i Sverige årligen?

Enligt statistik från Avfall Sverige, landets branschorganisation för avfallshantering, var det år 2019 ungefär 7,5 miljoner ton avfall från bygg- och rivningsverksamhet i Sverige. Det är viktigt att återvinna så mycket som möjligt av detta avfall för att minska belastningen på miljön och för att rädda naturresurser.

Vilka byggavfall har störst påverkan på miljön?

Det finns olika typer av byggavfall som kan ha större eller mindre påverkan på miljön beroende på hur de hanteras och återvinns. Men några av de vanligaste typerna av byggavfall som kan ha en stor påverkan på miljön är:

  1. Asbest: Asbest är ett farligt material som ofta förekommer i byggnader och kan orsaka cancer om det inte hanteras på rätt sätt.
  2. Färg och lösningsmedel: Färger och lösningsmedel innehåller kemikalier som kan vara skadliga för människor och miljön om de inte hanteras på rätt sätt.
  3. Elektronikavfall: Elektronikavfall, såsom datorer och mobiltelefoner, innehåller skadliga kemikalier och metaller som kan skada miljön om de inte återvinns på rätt sätt.
  4. Farligt avfall: Farligt avfall, såsom batterier och lysrör, kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön om de inte hanteras på rätt sätt.
  5. Betong och murbruk: Betong och murbruk kan vara svårt att återvinna och kan orsaka problem med deponier och förbränningsanläggningar.

Det är viktigt att hantera dessa material på rätt sätt för att minska deras påverkan på miljön och för att återvinna dem så effektivt som möjligt. Norditek har lång erfarenhet och stor kunskap om hur man hanterar olika typer av avfall med målet att maximera förädlingsgraden av ingångsmaterialet.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.