Fördelar med tvätt av schaktmassor

Största fördelen med att tvätta schaktmassor är att det är en relativt enkel metod för att snabbt och effektivt återvinna massorna. Så länge massan inte innehåller komplexa föroreningar så går det snabbt och effektivt att återvinna direkt på plats.

Nya produkter genom enkla metoder

Genom enkla metoder kan vi exempelvis få fram mycket fina sand- och makadamprodukter från schaktmassan. Med en mobil tvättanläggning är det enkelt att få bort fin silt och sediment som orsakar problem med användning av materialet.

Schaktmassor med föroreningar

Om massan inte innehåller för komplicerade föroreningar så är den både enkel och värdefull att återvinna. För enklare föroreningar har Norditek flera olika problemlösare att plocka in för att lösa uppgiften. Att exempelvis återvinna förorenad sand är ofta enkelt och ger en stor vinning, eftersom möjligheten att göra nya uttag av sand blir blivit mer begränsad.

Fördelen med en mobil anläggning

En mobil återvinningsanläggning för schaktmassa kräver en relativt liten investering och samtidigt ger det en större flexibilitet eftersom anläggningen kan anpassas efter vad schaktmassan består av.

Olika metoder för olika schaktmassor

Vår metod för återvinning av schaktmassa hanterar massorna som utgör de allra största flödena i samhället. Schaktmassor kan innehålla lera, silt, sand, grus, sten och olika föroreningar. Beroende på vilken typ av schaktmassa finns båda våta och torra metoder som gör det möjligt att återvinna schaktmassor i många fler projekt. Exempel på schaktmassor:

 • Skogsjord blandat med torv, sten och trä
 • Jord blandat med makadam, sand, geotextil, grus m.m.
 • Förorenade jordar
 • Lösa massor utan bärighet
 • Blandade jordar med mycket fukthalt
 • Blandade jordar med mycket lerhalt
 • Blandat med organiskt
 • Blandat med sten
 • Blandat med metall
 • Blandat med kemiska föroreningar eller tungmetaller
 • Lera eller mycket fukt
 • Sten blandat med instabila massor

Att välja rätt siktmedia

Beroende på olika parametrar och innehåll som fukthalt, lerhalt, rötter m.m. så kan vi också optimera återvinning och produktion med hjälp av rätt siktmedia.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.