Hur mycket är mitt material värt?

Välj det material du har i behov att återvinna och fyll i antal ton så presenterar vi en enkel kalkyl över dina möjligheter.

Schaktmassa

Förorenade schaktmassor

Returträ

Byggavfall