Hur mycket är mitt material värt?

Välj material och ange antal ton som du till exempel kör per dag eller per år. I nästa steg kan du anpassa kalkylen efter ditt specifika material.

Schaktmassa

Förorenad schaktmassa

Returträ

Byggavfall