Återvinning Skövde

Behöver ni hjälp med återvinning och avfallshantering i Skövde?

Norditek har tekniken för att bättre sortera ut fraktioner för att få materialåtervinningen att öka. Av allt hushållsavfall som exempelvis går till förbränning för att bli energi kan en stor del av avfallet i stället sorteras ut för att gå till materialåtervinning och kompostering.

Avfallshierarkin och Norditek

Enligt avfallshierarkin ska avfall främst förebyggas, i andra hand ska avfallet materialåtervinnas. Genom våra lösningar för avfallshantering kan vi öka utsorteringen av avfall. Plockanalyser visar till exempel att mer än 60 procent av hushållens restavfall, som idag går till avfallsförbränning, skulle kunna materialåtervinnas.

Den största mängden blandat avfall kommer från bygg- och rivningsavfall. Här finns också flera olika lösningar för att öka materialåtervinningen, exempelvis lösningar för metallåtervinning och plaståtervinning.

Olika metoder för avfallshantering

Avfallshantering beror alltid på hur materialet ser ut och vilka egenskaper avfallet har. Det finns inga standardlösningar för att hantera avfall på varför Norditek satsat mycket på att utveckla en stor flexibilitet i sina anläggningar. Det som påverkar är typen av avfall men också lokala och geografiska förhållanden. Med Norditeks mobila återvinningsanläggningar är det ofta möjligt att hantera avfallet på plats.

Återvinning av slagg i Skövde

Slagg eller aska från avfallsförbränning är den restprodukt som finns kvar efter energiutvinning av avfall eller returträ.

Varför ska du återvinna slagg? Askan innehåller magnetiska metaller (järn) och icke magnetiska metaller (koppar, mässing aluminium). Dessa metaller har ett högt ekonomiskt värde och kan återvinnas i princip hur många gånger som helst utan att förlora sina egenskaper.

Läs mer om hur vi jobbat med återvinning av slagg eller kontakta oss för att få mer information om våra metoder för återvinning av slagg I Skövde.

Återvinning av asfalt och betong i Skövde

Idag finns stora möjligheter att återvinna mer asfalt och betong som tidigare gått till deponi. Med våra lösningar för asfalt- eller betongåtervinning är det möjligt att förädla mer avfall samt att genomföra kortare projekt ute på fältet och spara stora kostnader för transport, deponi och miljöavgifter.

Med Norditeks mobila anläggningar för återvinning av asfalt eller betong är det möjligt att förädla mer material och öka lönsamheten. 

Kontakta oss för mer information om hur vi hjälpa er med återvinning av asfalt och betong i Skövde.

Återvinning av metall i Skövde

Metallåtervinning ur slaggaska är ett område där vi bidragit till framsteg de senaste åren. Men metallåtervinning är ett brett område som omfattar byggavfall, hushållsavfall, returträ, gamla skjutfält och mycket mer. Norditek har flera tekniska lösningar för en bättre avfallshantering och återvinning av metaller.
Kontakta oss idag för att få veta mer om våra tjänster för metallåtervinning i Skövde!

Återvinning av plast  i Skövde

Tekniken finns för att separera mer plast än vad som görs idag. Det kräver att man har kunskap om vad som är möjligt och att man gör ett aktivt val i att undersöka om avfallet kan sorteras på plats i stället för att deponeras eller gå direkt till förbränning.

Plaståtervinning är ett brett område som omfattar byggavfall, plast i kompost, plast i sopsand och mer. Norditek har även här flera tekniska lösningar för en bättre avfallshantering och återvinning av plast.

Vill du veta mer om våra tjänster för plaståtervinning i Skövde? Kontakta oss idag!

Stora miljövinster genom rätt avfallshantering

Dessa nås om en produkt inte behöver tillverkas överhuvudtaget. Därför är det viktigt att viktigt att alltid utforska möjligheterna till en hållbar avfallshantering. När det går att undvika brytning av jungfruligt material, produktion av plaster, utvinning av metaller, med mera, så vill vi såklart göra det.

En minskad mängd avfall är bra för att det minskar behovet av energi och naturresurser för att producera produkter som sedan blir avfall. I arbetet med att förebygga avfall handlar det också om att minska användningen av farliga ämnen som kan finnas i små mängder i olika produkter. Farliga ämnen som kan göra stor skada om de hamnar på fel plats, som exempelvis plaster i återvunnen kompostjord.

Producentansvaret blir viktigare inom avfallshantering

Idag finns det ett lagstadgat producentansvar för sådant som returpapper, förpackningar, läkemedel, elektroniskt avfall, batterier och däck. Producentansvaret är också aktuellt för nya produktområden vilket medför nya möjligheter att hantera avfall mer miljövänligt. Det ser vi inte minst i flertalet kundprojekt där det finns goda möjligheter att utveckla avfallshanteringen.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.