Årsredovisning 22/23

Norditek Group AB (publ) publicerar årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse

Kontaktperson för årsredovisningen:
Bernice Wellsted, CFO
bernice.wellsted@norditek.se
076-317 28 84

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Carlberg, VD och koncernchef
daniel.carlberg@norditek.se
070-219 04 91