Ännu mer sortering är framtiden för bygg- och rivningsavfall

Återvinning av avfall och rivningsmaterial från byggbranschen är viktigt för att minska mängden avfall som hamnar på deponi och för att bevara viktiga naturresurser. Norditeks metoder är både hållbara och lönsamma när det gäller att återvinna byggavfall och rivningsmaterial. I den här bloggposten berättar vi mer om processen.

Genom att sortera materialen från bygg- och rivningsavfall med mobila anläggningar är det möjligt att återanvända och återvinna så mycket som möjligt av materialet direkt på plats vilket skapar en helt annan ekonomi i projekten. Vi har många återvinningslösningar för hantering av byggavfall för att få ut så mycket som möjligt i det viktiga första steget i återvinningsprocessen.

Det viktigaste steget kommer först: sorteringen!

Det första och viktigaste steget i arbetet med återvinning av byggavfall och rivningsmaterial är sortering och det är här den stora potentialen finns i att anlita oss på Norditek. Sortering kan utföras antingen på platsen där avfallet genereras eller på en återvinningsanläggning, beroende på resurser och möjligheter men i de fall det är möjligt så lönar det sig att återvinna på plats. Det är därför våra återvinningsanläggningar är mobila.

Tillsammans hittar vi rätt lösning med kunden för ett specifikt material och kan därigenom maximera återvinningspotentialen och minimera mängden avfall som körs på deponi.

Fler steg i återvinningsprocessen

Efter sortering handlar det i tur och ordning om återanvändning, återvinning, energiåtervinning och deponering. Genom en anpassad och effektiv sortering möjliggörs en högre återvinningsgrad i de kommande stegen.

Återanvändning: En del material kan återanvändas i en ny byggnad eller konstruktion. Till exempel kan tegel och betong krossas och användas som fyllnadsmaterial i nya byggnader eller vägar.

Återvinning: Material som inte kan återanvändas kan återvinnas. Till exempel kan metall och trä återvinnas och användas för att tillverka nya produkter.

Energianvändning: Vissa material som inte kan återvinnas eller återanvändas kan fortfarande användas för energiändamål genom förbränning.

Deponering: Det sista alternativet är att deponera materialet på en avfallsanläggning. Men detta är inte det bästa alternativet eftersom det leder till att mängden avfall på deponier ökar.

Framtiden för återvinningen av byggavfall

De olika stegen i återvinningsprocessen kommer sannolikt att se likadana ut i framtiden men i takt med att teknologin utvecklas och kraven på hållbarhet ökar så ser vi att sorteringen kommer bli mer avancerad. Med mer avancerad teknologi som sensorer för scanning av material så kan sorteringen av byggavfall och rivningsmaterial bli ännu mer preciserad, vilket kan öka återvinningsgraden och minska mängden material som hamnar på deponi.

Vi ser också ett generellt sett större fokus på cirkulär ekonomi som en modell för hållbarhet, där material och resurser används på ett sätt som minimerar avfall och förbrukning av nya råmaterial. I framtiden hoppas vi att byggbranschen kommer fokusera alltmer på att använda återvunna material i nya byggprojekt och på att bygga mer hållbart och att det här händer genom ett ökat samarbete och delning av kunskap.

Genom att samarbeta med andra aktörer inom byggbranschen och dela kunskap om återvinning kan branschen bli mer effektiv och innovativ i sitt sätt att hantera byggavfall och rivningsmaterial.

Med ökad medvetenhet om miljöproblematiken kommer regleringar och krav på hållbarhet också att öka. Detta kan innebära strängare regler kring hur byggavfall och rivningsmaterial hanteras och ökad press på byggbranschen att vara mer hållbar.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.