5 metoder för sortering och återvinning av byggavfall

Norditek har utvecklat metoder för att hantera alla stora avfallsslag inom bygg- och rivningsavfall. Dessa omfattar jord, schaktmassor, betong, tegel, klinker, asfalt och liknande.

Under år 2020 genererade Sverige 14,6 miljoner ton bygg- och rivningsavfall enligt Naturvårdsverket, så behovet av effektiva metoder för sortering är stort.

Tvätt

För återvinning av schaktmassor och återvinning av ballast finns lösningar med mobila tvättanläggningar. Anläggningarna kan ta hand om leriga och klibbiga massor och få ut mycket små fraktioner. Mobila lösningar gör det möjligt att återvinna schaktmassor även för fler eftersom investeringen är mindre.

Vindsiktning

Schaktmassor innehåller ofta organiskt material vilket effektivt kan separeras med hjälp av vindsiktning. Vindsikten gör det möjligt att skilja lättare material från tyngre, så förutom schaktmassor är byggavfall som innehåller betong, trä, isolering, plasert, med mera, sådant som med fördel kan sorteras med hjälp av vindsiktning. Vindsiktning innebär att man sorterar efter materialets aerodynamiska egenskaper.

Densitetsseparering

Densitetsseparering med ett vattenbad separerar material genom att låta material sjunka eller flyta genom ett vattenflöde.  I ett byggavfall avskiljer vattenbadet till exempel inert från trä i och med att de har olika flytförmåga. Samtidigt genomför vattenbadet en lättare tvätt. Densitetsseparering är relevant för många olika typer av material som industri-, bygg- och rivningsavfall men också för sopsand och annat. Vattenbadet är utvecklat och anpassat för att fungera tillsammans med en vindsikt vilket gör att det kan producera tre rena fraktioner med hög kapacitet.

Magnetiskt och icke-magnetiskt

När man river gamla byggnader så finns mycket metall att återvinna. Metallen finns i kranar, rör, mässingshandtag och mycket mer. Metall som är magnetisk är relativt enkel att återvinna medan icke-magnetisk metall är svårare att separera från avfallet. Det är här som vår teknik kommer in, med vår virvelströmsmagnet kan man separera och återvinna all metall från gamla byggnader. Tekniken kan även appliceras på avfall som redan har eldats i ett värmeverk.

Siktning

Siktning är en grundläggande metod för att sortera material i olika materialstorlekar. Siktar, eller sorteringsverk, delar upp materialet i två eller fler storleksgrupper. I en anläggning för byggavfall används ofta förkrossning för att underlätta sortering. Krossning handlar om sönderdelning av fasta material.

Genom att utveckla och addera nya moduler fortsätter vi på Norditek att skapa nya möjligheter inom återvinningen. Flexibiliteten i våra anläggningar skapar helt enkelt fler möjligheter att återvinna byggavfall.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.