Fler alternativ att stoppa in när priset på fjärrvärme går upp

Biobränslepriserna går upp kraftigt vilket gör att fler typer av trä- och skogsavfall intressanta att titta på. Genom att effektivt separera och behandla skogsavfall omvandlar vi det till bränsle med högt energivärde. Detta är särskilt värdefullt i en tid då behovet av bra energi är högt och skogsavfall kan användas som en resurs för att producera värme eller elektricitet.

Resultaten från stubbar och bark: Högt Energivärde och Låg Askhalt

För stubbar krävs att man krossar avfallet först innan det går vidare till en stjärnsikt och en, eller flera vindsiktar. Ungefär 70 procent av ingångsmaterialet kommer sedan ut som färdigt bränsle fritt från sten och grus, i rätt storlek för en biopanna (5-100 mm). 20 procent av materialet behöver processas en gång till innan det kan eldas och ungefär 10 procent av ingångsmaterialet brukar utgöras av 0-5 mm grus.

Låg Askhalt

Förutom att få ut ett högt energivärde bidrar den här lösningen till att minska askhalten i det återvunna materialet. Höga askhalter kan orsaka problem i förbränningsprocessen och leda till nedsmutsning av utsläpp. Genom att minska askhalten gör Norditek skogsavfallet mer användbart och miljövänligt som bränsle.

Rätt storlek och kvalitet för en biopanna

Norditeks anläggning för bark med en stjärnsikt och vindsikt visar hur effektiv återvinning kan förvandla avfall till en värdefull resurs. Genom att omvandla skogsavfall från dåligt energivärde och hög askhalt till låg askhalt och högt energivärde bidrar Norditek till att minska belastningen på deponier och främja hållbar användning av skogsresurser. Lösningar för träavfall som bark och biomassa har Norditek arbetat med i många år.

Vår anläggning för stubbar: Kross, Stjärnsikt och Vindsikt

Norditek använder en kombination av tre maskiner för att effektivt återvinna skogsavfall med stubbar: krossning, stjärnsikt och vindsikt.

1. Krossning

Krossning är den första steget i processen där skogsavfallet bryts ner i mindre bitar. Detta gör materialet mer hanterbart och förbereder det för de följande stegen i återvinningsprocessen. 

2. Stjärnsikt

Stjärnsikten används för att separera material med olika storlekar. I fallet med skogsavfall innebär detta att stubbar och andra större träbitar kan siktas från mindre material som grenar och löv. 

Backers stjärnsiktar har en separationsgräns på ända ner till 5 mm vilket är unikt för stjärnsiktar. Backers 5 mm gummistjärnor har en stor diameter vilket ökar livslängden och säkerställer att materialet blir ordentligt siktat.

3. Vindsikt

Vindsikt är en teknik som används för att avlägsna lätta material, såsom träet, från det tunga avfallet. Den fungerar genom att skapa en luftström som blåser bort de lätta partiklarna medan det tyngre avfallet behålls. Detta är särskilt viktigt eftersom det minskar askhalten i det återvunna materialet, vilket är avgörande för att höja energivärdet.

Kontakta oss

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan maximera din återvinning.