vårt koncept för skogsavfall

Förädling av trä- och skogsavfall

Vårt sorteringskoncept ger ett renare bränsle med mindre innehåll av sten, glas, betong, med mera. Ett renare bränsle skapar betydligt mindre mängd aska, vilket bidrar till att pannägare får minskade kostnader i askhantering. Eftersom sten och glas inte brinner, är det också därför onödigt att stoppa in detta i pannan.

Materialägaren får ökade intäkter genom en högre intäkt på samtliga slutprodukter.

Miljön och samhället tjänar på detta koncept genom minskade transporter av aska samt sten och minskad gruvdrift eftersom metaller återvinns innan förbränning. Att jobba för att återvinna metall sparar idag väldigt mycket energi. Aluminium är ett bra exempel då detta sparar 95% av den energi som annars behövs för att skapa nytt aluminium. Återvinning av stål sparar 75% av energin.

Modulkoncept

Bättre biobränsle
från skogsavfall

Vad:
Ta fram biobränsle med hög kvalitet från skogsavfall
Vinst:
Högre kapacitet, bättre kvalitet på bränsle och mindre till deponi
Förädling:
  1. Stenfri bark i två storlekar
  2. Sten i två storlekar
  3. Jord och grus, 0-15 mm

referenser

 – Vi använde Norditeks maskiner för att sortera bark och biobränsle. Fördelen är deras lokala närvaro och att de har de produkter vi behöver men jag vill också framhålla deras service och förmågan att snabbt tillhandahålla reservdelar om något går sönder.

Martin Hansson, Affärsområdeschef Återvinning, UmeAssistance

kundcase

Fakta

Bark och biomassa

Biomassa är en typ av förnybar energikälla som utgörs av naturligt och organiskt material så som exempelvis avfall från skogsbruk samt jordbruk. Genom biomassa produceras bland annat biobränsle.