Finansiell information

Finansiella rapporter

Årsredovisningar

Norditek Groups Årsredovisning för 210901-220831

Publicerad 2022-12-20

Norditek Groups Årsredovisning för 210317-210831

Publicerad 2021-08-31

Delårsrapporter/bokslutskommuniké

Norditek Groups delårsrapport för 221201-230228

Publicerad 2023-04-11

Norditek Groups delårsrapport för 220901-221130

Publicerad 2023-01-25

Norditek Groups bokslutskommuniké för 210901-220831

Publicerad 2022-10-25

Norditek Groups delårsrapport för 220301-220531

Publicerad 2022-07-29

Norditek Groups delårsrapport för 211201-220228

Publicerad 2022-04-12

Norditek Groups delårsrapport för 210901-211130

Publicerad 2022-01-31

Finansiell kalender

Rapporter och bolagsstämmor - Datum

  • Bokslutskommuniké – 25 okt 2022
  • Årsredovisning 2021/2022 – 20 dec 2022

  • Delårsrapport Q1 – 25 jan 2023 (tidigare kommunicerat datum 31 jan 2023)

  • Årsstämma – 25 jan 2023 (tidigare kommunicerat datum 31 jan 2023)

  • Delårsrapport Q2 – 11 apr 2023

  • Delårsrapport Q3 – 25 jul 2023

 

Emissioner

Genomförda emissioner

Norditek Groups emission 211018-211029

Bolagsbeskrivning