Finansiell information

Finansiella rapporter

Årsredovisningar

Norditek Groups Årsredovisning för 210317-210831

Publicerad 2021-08-31

Finansiell kalender

Rapporter och bolagsstämmor - Datum

  • Delårsrapport Q1 – 31 jan 2022
  • Delårsrapport Q2 – 12 april 2022
  • Delårsrapport Q3 – 29 jul 2022
  • Bokslutskommuniké – 25 okt 2022
  • Delårsrapport Q1 – 31 jan 2023
  • Årsstämma – 31 jan 2023
 

Emissioner

Genomförda emissioner

Norditek Groups emission 211018-211029

Bolagsbeskrivning